ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Το Έργον της Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το 2012

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Η Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Πανεπιστημίου 22
Ημερομηνία & ώρα: 2013/05/19, 12:00


Ομιλητής/ές: Βασίλειος Χ. Πετράκος