ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Το Έργον της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το 2010

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (Πανεπιστημίου 22)
Ημερομηνία & ώρα: 2011/05/08, 12:00