ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Το Φυλάκιο της Θάλασσας στις Καρούμες: η κατοίκηση σε μια μικρή εγκατάσταση της υπαίθρου από την Παλαιοανακτορική έως την Τελική Ανακτορική εποχή

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Αρχαιολογική Εταιρεία, Πανεπιστημίου 22
Ημερομηνία & ώρα: 2012/03/30, 18:30


Ομιλητής/ές: Λεωνίδας Βοκοτόπουλος