ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Το μινωικό ανακτορικό κέντρο στα Χανιά

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Βρετανική Σχολή Αθηνών, Σουηδίας 54, Upper House
Ημερομηνία & ώρα: 26/01/2024, 18:00


Ομιλητής/ές: Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη