ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Το Βορειοδυτικό Αιγαίο κατά την Ύστερη Εποχή Χαλκού: οι τοπικές ιστορίες και η δυναμική των διαπολιτισμικών επαφών

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Άλκη Αργυριάδη (Κεντρικό Κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών), Πανεπιστημίου 30
Ημερομηνία & ώρα: 2013/02/28, 19:00


Ομιλητής/ές: Στυλιανός Ανδρέου (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)