ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Towards an archaeology of kinship (with examples from the prehistoric Greek mainland)

Χώρα & πόλη: Italy, Bologna
Ημερομηνία & ώρα: 27/04/2021, 17:30


Ομιλητής/ές: Sofia Voutsaki (University of Groningen)