ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Tree-Rings, Ice Cores, Radiocarbon & Archaeology. Towards a final date for the Minoan Eruption of Thera.

Χώρα & πόλη: Βέλγιο, Βρυξέλλες
Ημερομηνία & ώρα: 29/09/2022, 17:00


Ομιλητής/ές: Charlotte Pearson