ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Τρία (συν ένα) νέα υπαίθρια ιερά στην κεντρική Κρήτη: αναπαραστάσεις στον πηλό τοπίων, μορφών και σκηνών λατρείας

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, Φειδίου 1
Ημερομηνία & ώρα: 2016/05/17, 18:00


Ομιλητής/ές: Γιώργος Ρεθεμιωτάκης (Herakleion)