ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Tsunami Deposit at Malia – Discovery of a tsunami deposit from the Bronze Age Santorini eruption at Malia (Crete)

Χώρα & πόλη: Βέλγιο, Louvain-la-Neuve
Τόπος διεξαγωγής: Καθολικό Πανεπιστήμιο της Louvain-la-Neuve
Ημερομηνία & ώρα: 21/10/2021, 17:00


Ομιλητής/ές: Laurent Lespez