ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Überlegungen zur Tradierung der bronzezeitlichen Ikonographie von Kampf und Krieg in die frühgriechische Kultur des 1. Jts. v. Chr.

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών (Φειδίου 1)
Ημερομηνία & ώρα: 2011/05/11, 18:00


Ομιλητής/ές: Dr. Christian Vonhoff (Athen)