ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Understanding pottery life-cycles in an Iron Age cemetery: the case of Tsikalario on Naxos Upper House Seminar

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: British School at Athens (Upper House)
Ημερομηνία & ώρα: 2011/05/09, 19:00


Ομιλητής/ές: Δρ Ξένια Χαραλαμπίδου