ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

VIII PURPUREAE VESTES International Symposium: Tradition and Innovation in Textile Production in the Ancient Mediterranean World and Beyond

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Ημερομηνία & ώρα: 19/10/2022 - 21/10/2022