ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Viticulture, Wine-making and Consumption Practices in Bronze Age Greece

Ακυρώθηκε!
Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Ημερομηνία & ώρα: 24/03/2020, 18:00


Ομιλητής/ές: Clémence Pagnoux (EFA) & Charles Sturge (ASCSA)