ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Βιβλιοπαρουσίαση: ‘Bronze Age Carian Iasos’, της N. Momigliano

Χώρα & πόλη: Ιταλία, Ρώμη
Τόπος διεξαγωγής: Consiglio Nazionale delle Ricerche – piazzale Aldo Moro 7 (Aula Bisogno)
Ημερομηνία & ώρα: 2012/12/03, 15:30