ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Βραχογραφίες και Κυκλικά Κτήρια από την Ανατολική Κρήτη: Το παράδειγμα από τις θέσεις Σώπατα της Τελικής Νεολιθικής και Μεσορράχη της Τελικής Νεολιθικής/Πρωτομινωικής Ι περιόδου

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Ημερομηνία & ώρα: 16/12/2019, 19:00


Ομιλητής/ές: Χρύσα Σοφιανού, Thomas Brogan, Melissa Eaby & Γιάννης Παπαδάτος