ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Weaving the Past: The Archaeology of Textiles and Textile Production in Greece in the First Millennium BCE

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: British School at Athens
Ημερομηνία & ώρα: 2016/03/18, 09:00