ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Who ate Dinner with Nestor

Χώρα & πόλη: ΗΠΑ, Kentucky
Τόπος διεξαγωγής: Ekstrom Library W 104, University of Louisville
Ημερομηνία & ώρα: 2011/09/22, 18:00


Ομιλητής/ές: Professor Julie Hruby