ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Winckelmann-Feier & Jahresbericht

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών
Ημερομηνία & ώρα: 15/12/2017, 18:00

Jahresbericht 2017 der Ersten Direktorin Katja Sporn, anschließend Festvortrag: Adolf Borbein (Berlin) “Winckelmanns Bild der griechischen Kunst” in der Bibliothek des Instituts