ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

World Archeozoology Today

Χώρα & πόλη: Τουρκία, Κωνσταντινούπολη
Τόπος διεξαγωγής: Research Center for Anatolian Civilizations
Ημερομηνία & ώρα: 2012/10/06, 09:00