ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Writing Practices in the Palace of Pylos

Χώρα & πόλη: Ηνωμένο Βασίλειο, Λονδίνο
Τόπος διεξαγωγής: University of London School of Advanced Study – Institute of Classical studies, Mycenaean Seminar
Ημερομηνία & ώρα: 16/02/2022, 15:30


Ομιλητής/ές: Anna Judson