ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ξενάγηση στην ανασκαφή των Γουρνιών

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Παχειά Άμμος (Κρήτη)
Τόπος διεξαγωγής: Αρχαιολογικός χώρος Γουρνιών
Ημερομηνία & ώρα: 2013/07/27, 18:00


Ομιλητής/ές: L. Vance Watrous