ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Yδραυλικής ψηφίδες στη Μακεδονία από την προϊστορία έως και τη Ρωμαϊκή εποχή

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Αθήνα
Τόπος διεξαγωγής: Αίθουσα του Συλλόγου των Αθηναίων (Κέκροπος 10, 10558 Πλάκα)
Ημερομηνία & ώρα: 2016/03/07, 18:30


Ομιλητής/ές: Μίνα Καϊάφα-Σαροπούλου