ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Zakros VI: The Reoccupation of the Minoan Settlement of Kato Zakros after the Destruction at the end of the Late Minoan IB Period

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Παχειά Άμμος (Κρήτη)
Τόπος διεξαγωγής: INSTAP Study Center for East Crete
Ημερομηνία & ώρα: 2015/08/08, 21:00


Ομιλητής/ές: Μιχάλης Ζωιτόπουλος