ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ζητήματα αρχαιολογικής πολιτικής της Κρητικής Πολιτείας – Τα Πρακτικά της Αρχαιολογικής Επιτροπείας 1902-1913

Χώρα & πόλη: Ελλάδα, Ηράκλειο
Τόπος διεξαγωγής: Βασιλική του Αγίου Μάρκου
Ημερομηνία & ώρα: 2013/10/24, 18:00


Ομιλητής/ές: Αντώνης Βασιλάκης