Δύο νέες πινακίδες Γραμμικής Β΄ από τον οικισμό της Ύστερης Εποχής Χαλκού στο «Κάστρο-Παλαιά» Βόλου: από τις ανασκαφικές έρευνες του Δημήτρη Ρ. Θεοχάρη στα νέα ευρήματα της πρόσφατης διεπιστημονικής έρευνας

Δύο νέες πινακίδες Γραμμικής Β΄ από τον οικισμό της Ύστερης Εποχής Χαλκού στο «Κάστρο-Παλαιά» Βόλου: από τις ανασκαφικές έρευνες του Δημήτρη Ρ. Θεοχάρη στα νέα ευρήματα της πρόσφατης διεπιστημονικής έρευνας

SONY DSC

Bookmark the permalink.