ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ

Γενικές πληροφορίες

Μέλη του Αιγέα μπορούν να γίνουν αρχαιολόγοι που ειδικεύονται στην Προϊστορία του Αιγαίου και κατ’ επέκταση στις γειτονικές περιοχές του Αιγαίου (π.χ. Κύπρος), καθώς και στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου των παραπάνω περιοχών.

Η ειδίκευση βεβαιώνεται με την κατοχή σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου ή διατριβής, ή με τη συμμετοχή σε αντίστοιχο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Εναλλακτικά, τα υποψήφια μέλη θα πρέπει να έχουν δημοσιεύσει τουλάχιστον δύο μελέτες επάνω σε θέματα της Προϊστορίας του Αιγαίου. Οι προπτυχιακοί φοιτητές, θα πρέπει να έχουν συμμετάσχει σε δύο προϊστορικές έρευνες πεδίου.

Ωστόσο, μέλος μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Προϊστορία του Αιγαίου, εφόσον ένας Εταίρος επιβεβαιώσει το ενδιαφέρον του/της.

Μέλη επίσης μπορούν να γίνουν και Ιδρύματα, Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες ή άλλοι νομικοί φορείς, που έχουν άμεση σχέση με την αιγαιακή προϊστορική αρχαιολογία (π.χ. διεξαγωγή ανασκαφών, ερευνών επιφανείας κ.λπ.).

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, μέλη, που προσέφεραν υπηρεσίες στην Εταιρεία για την πραγματοποίηση των σκοπών της, γίνονται Εταίροι.

Γίνε μέλος (φυσικά πρόσωπα)

Τα μέλη έχουν τη δυνατότητα:

  • Χρήσης της Αιγαιακής Βιβλιοθήκης.
  • Συμβουλευτικής υποστήριξης (π.χ. εύρεση άρθρων, ερωτήσεις σχετικά με αρχαιολογικό υλικό κ.λπ.) από τους Εταίρους και τα άλλα μέλη.
  • Παραλαβής του μηνιαίου Ενημερωτικού Δελτίου για την Αιγαιακή Προϊστορία, καθώς και πληροφόρησης για τις δραστηριότητες του Αιγέα μέσω e-mail.
  • Έκπτωσης σε μελλοντικές δράσεις του Αιγέα.
  • Δυνατότητα δημιουργίας προσωπικής ιστοσελίδας στον δικτυακό τόπο του Αιγέα.

 

Η ετήσια συνδρομή ανέρχεται σε 40 Ευρώ κατ’ άτομο (ή 30 Ευρώ κατά βούληση), 50 Ευρώ για ζευγάρια  και 25 Ευρώ (ή 20 Ευρώ κατά βούληση) για άνεργους αρχαιολόγους και για φοιτητές αρχαιολογίας (από προπτυχιακούς έως και υποψήφιους διδάκτορες).

Αίτηση Μέλους (.doc: 733kb)

Σε περίπτωση που διαθέτετε (ή εκπονείτε) μεταπτυχιακό, διατριβή ή άλλες δημοσιεύσεις σχετικά με την αιγαιακή προϊστορία, παρακαλείστε όπως συμπληρώσετε και τη συμπληρωματική αίτηση μελών.

Συμπληρωματική αίτηση

(Οι αιτήσεις αποστέλλονται στον Αιγέα με e-mail)

Γίνε μέλος (Ιδρύματα)

Τα Ιδρύματα δικαιούνται:

  • Δική τους σελίδα στον δικτυακό τόπο του Αιγέα.
  • Έκπτωση σε μελλοντικές δράσεις του Αιγέα.
  • Παραλαβής του μηνιαίου Ενημερωτικού Δελτίου για την Αιγαιακή Προϊστορία, καθώς και πληροφόρησης για τις δραστηριότητες του Αιγέα μέσω e-mail (μόνο οι διευθυντές και υποδιευθυντές).

 

Η ετήσια συνδρομή για Ιδρύματα ανέρχεται σε 50 Ευρώ.

Αίτηση για τα Ιδρύματα (.doc: 724kb)

(Η αίτηση αποστέλλεται στον Αιγέα με e-mail)

Συνδρομή

Η καταβολή οποιουδήποτε χρηματικού ποσού μπορεί να γίνει ως εξής:

1. Μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό του Αιγέα:

Αιγεύς – Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
ΙΒΑΝ : GR6101101070000010747074788
SWIFT – BIC : ETHNGRAA

2. Mέσω κατάθεσης στο Paypal
Για την ετήσια συνδρομή των 40 Ευρώ πατήστε εδώ:

Για την ετήσια συνδρομή των 25 Ευρώ (για άνεργους αρχαιολόγους και φοιτητές αρχαιολογίας) πατήστε εδώ:

Για την ετήσια συνδρομή των 50 Ευρώ (Ιδρύματα και ζευγάρια) πατήστε εδώ: