ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

AΙΓΑΙΑΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ | 2017

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2017, 19:00

Ταφικά τοπία της μεσοελλαδικής και πρώιμης μυκηναϊκής κεντρικής Ελλάδας: νέα ερευνητικά δεδομένα (διάλεξη στην αγγλική γλώσσα)

Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (Μητσαίων 9, Αθήνα)

Ταφικά τοπία της μεσοελλαδικής και πρώιμης μυκηναϊκής κεντρικής Ελλάδας: νέα ερευνητικά δεδομένα (διάλεξη στην αγγλική γλώσσα)

Η διερεύνηση των ταφικών τοπίων έχει μεγάλη σημασία για την κατανόηση των πολιτισμικών και κοινωνικών αλλαγών που έλαβαν χώρα στην ηπειρωτική Ελλάδα κατά τη μετάβαση από την μεσοελλαδική στην υστεροελλαδική περίοδο. Τα σπουδαία ευρήματα των λακκοειδών τάφων των Μυκηνών και των θολωτών τάφων της Μεσσηνίας έχουν ως τώρα συγκεντρώσει το κύριο ενδιαφέρον της έρευνας στην Πελοπόννησο.

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017, 19:00

Αποκλίνουσες ταφές και επικίνδυνοι νεκροί στην Αρχαία Αθήνα (διάλεξη στην αγγλική γλώσσα)

Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (Μητσαίων 9, Αθήνα)

Αποκλίνουσες ταφές και επικίνδυνοι νεκροί στην Αρχαία Αθήνα (διάλεξη στην αγγλική γλώσσα)

Κατά τους ιστορικούς χρόνους, οι αρχαίοι Έλληνες απέδιδαν μεγάλη σημασία στην ταφή των νεκρών. Οι άταφοι νεκροί θεωρούνταν ότι περιφέρονταν στη γη μη μπορώντας να εισέλθουν στο βασίλειο των νεκρών, τον Άδη. Ορισμένες δε κατηγορίες νεκρών αντιμετωπίζονταν ως δυνητικά πιο επικίνδυνες για τους ζωντανούς και απαιτούσαν ιδιαίτερη ταφική μεταχείριση.

Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017, ώρα 19:00

Η συνολική εικόνα: επανεξετάζοντας το πλαίσιο θέασης τοιχογραφιών από την Τίρυνθα (διάλεξη στην αγγλική γλώσσα)

Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (Μητσαίων 9, Αθήνα)

Η συνολική εικόνα: επανεξετάζοντας το πλαίσιο θέασης τοιχογραφιών από την Τίρυνθα (διάλεξη στην αγγλική γλώσσα)

Η ανακάλυψη, το 1999, ενός μεγάλου, νέου συνόλου τοιχογραφιών στο μυκηναϊκό ανάκτορο της Τίρυνθας - ένα σχεδόν αιώνα μετά την πρωτοπόρα δημοσίευση της ζωγραφικής διακόσμησής του από τον Rodenwaldt - έχει προκαλέσει ένα ανανεωμένο ενδιαφέρον για αυτή την ομάδα υλικού.

Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017, ώρα 18:30

Η ιστορία ενός χωρικού: Η ενσωμάτωση ενός οικισμού της κοιλάδας της Νεμέας στην επικράτεια των Μυκηνών κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού (διάλεξη στην αγγλική γλώσσα)

Βρετανική Σχολή Αθηνών, Upper House (Σουηδίας 52, Κολωνάκι, Αθήνα)

Η ιστορία ενός χωρικού: Η ενσωμάτωση ενός οικισμού της κοιλάδας της Νεμέας στην επικράτεια των Μυκηνών κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού (διάλεξη στην αγγλική γλώσσα)

Ο Αιγεύς σας προσκαλεί στην Ετήσια Συνάντηση του και στην εξής διάλεξη: Η ιστορία ενός χωρικού: Η ενσωμάτωση ενός οικισμού της κοιλάδας της Νεμέας στην επικράτεια των Μυκηνών κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού (διάλεξη στην αγγλική γλώσσα) James Wright (Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα) & Mary Dabney (Bryn Mawr College)