ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

CALL FOR PAPERS

Γ’ Διεθνές Διεπιστημονικό Συμπόσιο. Η περιφέρεια του μυκηναϊκού κόσμου. Πρόσφατα ευρήματα και πορίσματα της έρευνας

Λαμία, Μάιος 2018

Προθεσμία: 30 Ιουνίου 2017

Στη θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνονται όλα τα πρόσφατα οικιστικά και ταφικά ευρήματα, αλλά και τα νέα πορίσματα της αρχαιολογικής έρευνας, που αφορούν στον χαρακτήρα και την ταυτότητα των γεωγραφικών περιοχών της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας εκτός των μεγάλων μυκηναϊκών κέντρων. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουν, επίσης, οι αμφίδρομες σχέσεις των περιφερειακών θέσεων με τα ανακτορικά κέντρα, που, όπως γνωρίζουμε, αποτελούσαν, κατά την περίοδο αυτή, τον πυρήνα της κοινωνικοοικονομικής ζωής.

Ο χαρακτήρας της «επαρχιακής» μυκηναϊκής κοινωνίας στην ηπειρωτική και νησιωτική επικράτεια του μυκηναϊκού κόσμου, οι εμπορικοί δρόμοι και οι πάσης φύσεως ανταλλαγές ειδών και ιδεών μεταξύ κέντρων και περιφέρειας, αλλά και περιφέρειας με χώρες και περιοχές εκτός του ελλαδικού χώρου, αποτελούν ακόμα κάποια από τα ζητούμενα, για την έναρξη ενός γόνιμου διαλόγου μεταξύ των επιστημόνων που ασχολούνται με την εποχή αυτή.

Επίσης, θα ενδιέφερε πολύ να υπάρχουν ανακοινώσεις που να παρουσιάζουν τις πρόσφατες αρχαιολογικές έρευνες και τα ιδιαίτερα ευρήματα, της ίδιας εποχής, περιοχών εκτός του ελλαδικού χώρου, όπως τα Βαλκάνια, η Ιβηρική χερσόνησος, η Ιταλία, η Ανατολική Μεσόγειος.

Για να υπάρξει μεγαλύτερος χρόνος για συζήτηση, οι προφορικές ανακοινώσεις που θα γίνουν δεκτές δεν θα ξεπερνούν τις 55 με 60 και πρέπει να κατατεθούν ως τίτλοι έως τον Ιούνιο του 2017, μαζί με περίληψη έως και μια σελίδα. Η επιλογή των εισηγήσεων, που θα παρουσιαστούν στο συμπόσιο, θα αποτελέσει έργο ειδικής επιστημονικής επιτροπής. Μη απολύτως συναφείς με το θέμα του συνεδρίου εισηγήσεις, μπορεί να αποτελέσουν ανακοινώσεις τοίχου (posters) και να ενσωματωθούν στην έκδοση των πρακτικών.

Παρακαλούμε για την κατανόησή σας, ως προς τον περιορισμό του αριθμού των ανακοινώσεων, δεδομένης και της κατ’ ανάγκην περιορισμένης χρονικής διάρκειας του Συμποσίου, που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, τις τέσσερεις ημέρες.

Παρακαλούμε για τη συμπλήρωση και επιστροφή του συνημμένου δελτίου συμμετοχής στη γραμματεία του Συνεδρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: efafeu@culture.gr

Ανυπομονούμε πάρα πολύ να σας καλωσορίσουμε στη Λαμία τον Μάιο του 2018.

Περισσότερες πληροφορίες

Αίτηση