ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

Ψαράκη, Κ., 2004. Υλική και κοινωνική διάσταση του στιλ της κεραμικής: η χειροποίητη κεραμική της εποχής χαλκού από την Τούμπα Θεσσαλονίκης, Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Κείμενο

Σακελλαράκη, Μ., 2012. Ο χαρακτήρας και η λειτουργία των νεοανακτορικών κτηρίων: η περίπτωση του Νίρου Χάνι, Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Κείμενο

Βεροπουλίδου, Ε., 2011. Όστρεα από τους οικισμούς του Θερμαϊκού Κόλπου: ανασυνθέτοντας την κατανάλωση των μαλακίων στη Νεολιθική και την Εποχή Χαλκού, Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Κείμενο

Γεροντάκου, Ε., 2012. Η μεταβατική ΜΜΙΙΙβ-ΥΜΙα στην ανατολική Κρήτη: το παράδειγμα της Ζάκρου, Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Κείμενο

Καρκάνη, Α., 2013. Η μεταλλουργία και η μεταλλοτεχνία της Κύπρου από την Πρώιμη έως την αρχή της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Περίληψη

Κείμενο

Αποστολάκη, Ε., 2014. Η δυναμική του οικιακού χώρου: παραδείγματα νοικοκυριών από τη νεοανακτορική κοινωνία της Κρήτης, Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Περίληψη

Κείμενο

Uchitel, A., 1985. Mycenaean and Near Eastern Economic Archives, Διδακτορική Διατριβή, University of London.

Κείμενο

McGeorge, P.J.P., 1983. The Minoans: Demography, Physical Variations and Affinities, Διδακτορική Διατριβή, University of London.

Κείμενο

LaFayette, S.M., 2011. The Destruction and Afterlife of the Palace of Nestor at Pylos: The Making of a Forgotten Landmark, Διδακτορική Διατριβή, University of Cincinnati.

Κείμενο

Hruby, J.A., 2006. Feasting and Ceramics: A View from the Palace of Nestor at Pylos, Διδακτορική Διατριβή, University of Cincinnati.

Κείμενο

Nikoloudis, S., 2006. The ra-wa-ke-ta, ministerial authority and Mycenaean cultural identity, Διδακτορική Διατριβή, The University of Texas at Austin.

Κείμενο

Κατσιάνης, Μ., 2009. Ανασκαφική μεθοδολογία και σχεδιασμός πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση αρχαιολογικών τεκμηρίων, Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Περίληψη

Κείμενο

Γκιώνη, Μ., 2005. Το παλαιοπεριβάλλον των σπηλαίων της Ελλάδος από την παλαιολιθική μέχρι το τέλος της νεολιθικής εποχής, Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Περίληψη

Κείμενο

Χασιακού, Α., 2003. Μεσοελλαδική κεραμεική από την Μεσσηνία (Ν.Δ. Μεσσηνία), Διδακτορική Διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Κείμενο