ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

 

Ψηφιοποιήστε βιβλία και άρθρα μέσω της νέας μας δράσης!


Ο Αιγεύς - Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας, η Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη της Χαϊδελβέργης, το Ινστιτούτο Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης και το Propylaeum (Virtual Library of Classical Studies) είναι στην ευχάριστη θέση να αναγγείλουν την απαρχή μιας πολύ σημαντικής συνεργασίας. Η συνεργασία αυτή έχει ως σκοπό να βοηθήσει τους ερευνητές της προϊστορικής αιγαιακής αρχαιολογίας στην αναζήτηση βιβλιογραφίας που δεν υπάρχει ή είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί σε τοπικές βιβλιοθήκες. Βιβλία που δεν υπάγονται πλέον στο νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων (των οποίων δηλαδή οι συγγραφείς έχουν αποβιώσει πριν από τουλάχιστον 70 χρόνια) και τα οποία αναφέρονται στην προϊστορική αρχαιολογία του Αιγαίου και της Κύπρου, θα ψηφιοποιούνται και θα αναρτώνται στο διαδίκτυο.

Ο ψηφιακός κατάλογος της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης της Χαϊδελβέργης, η οποία ιδρύθηκε στα τέλη του 14ου αιώνα και αποτελεί μια από τις παλαιότερες και πλουσιότερες βιβλιοθήκες στον κόσμο, περιλαμβάνει ήδη πάνω από 100 ψηφιοποιημένες μονογραφίες από το χώρο της αιγαιακής αρχαιολογίας. H ψηφιοποίηση των βιβλίων αυτών έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος Propylaeum, το οποίο και ευελπιστεί να διευρύνει αυτόν τον κατάλογο, έχοντας τη δυνατότητα να ψηφιοποιήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα σχεδόν οποιοδήποτε παλαιό βιβλίο που βρίσκεται σε μια από τις γερμανικές βιβλιοθήκες.

Μέλη του Αιγέα, που αδυνατούν να βρουν παλαιά βιβλία, μπορούν να αποστέλλουν τον τίτλο που αναζητούν ηλεκτρονικά στην Εταιρεία. Στη συνέχεια, η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης και το Ινστιτούτο Κλασικής Αρχαιολογίας της Χαϊδελβέργης, υπό την εποπτεία του καθ. Διαμαντή Παναγιωτόπουλου, θα ψηφιοποιούν ολόκληρα τα βιβλία εντός το πολύ 15 ημερών. Τα ψηφιοποιημένα βιβλία θα αναρτώνται στον ιστότοπο της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης της Χαϊδελβέργης όντας προσιτά σε όλους. Ο Αιγεύς στη συνέχεια θα ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέλη, παραπέμποντας στους συνδέσμους των αντίστοιχων βιβλίων.

Παράλληλα με την ψηφιοποίηση των βιβλίων, τα μέλη του Αιγέα θα έχουν τη δυνατότητα να ζητούν άρθρα από παλαιά ή σύγχρονα περιοδικά. Σε περίπτωση που ο Αιγεύς δεν τα έχει στη ψηφιακή βιβλιοθήκη του, και εφόσον είναι αδύνατον αυτά να εντοπιστούν μέσω του δικτύου των μελών του, τότε το σχετικό υλικό θα ψηφιοποιείται από το Ινστιτούτο Κλασικής Αρχαιολογίας της Χαϊδελβέργης εντός μίας εβδομάδας. Τα ψηφιοποιημένα άρθρα θα αποστέλλονται στα μέλη του Αιγέα σε PDF μορφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Είναι πεποίθηση όλων μας ότι η συνεργασία αυτή θα συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία γόνιμων δικτύων επικοινωνίας μεταξύ των μελετητών της αιγαιακής προϊστορίας σε όλο τον κόσμο. Σας καλούμε να κάνετε συχνή χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών, και καλωσορίζουμε κάθε νέα πρόταση για βελτίωση της ανταλλαγής και διάδοσης της γνώσης ανάμεσα στα μέλη της αιγαιακής προϊστορικής κοινότητας.

 

E-mail: info [at] aegeussociety.org