ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΩΡΕΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Βοηθήστε μας να εμπλουτίσουμε την Αιγαιακή βιβλιοθήκη, χαρίζοντας  βιβλία, ανάτυπα, περιοδικά ή άλλες δημοσιεύσεις σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή.

Τα παρακάτω βιβλία και ανάτυπα δωρίστηκαν πρόσφατα στην Αιγαιακή Βιβλιοθήκη από μέλη και φίλους. Τους ευχαριστούμε θερμά.

Μάιος 2015 - Σεπτέμβριος 2016

Ευχαριστούμε θερμά τους εξής φορείς και τα εξής φυσικά πρόσωπα:

Φορείς:

 • Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία
 • Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή
 • Ίδρυμα Λάτση
 • Νορβηγικό Ινστιτούτο Αθηνών
 • Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών
 • Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων
 • Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών

Φυσικά πρόσωπα:

 • Μαρία Αναστασιάδου
 • Emiliano Arena
 • Βίκυ Βλάχου
 • Michael Boyd
 • Ιωάννα Γαλανάκη
 • Κωνσταντίνος Γιαννακός
 • Νίκος Ευστρατίου
 • Maria Hielte
 • Louise A. Hitchcock
 • Ελισάβετ Μ. Καβουλάκη
 • Γεωργία Καραμήτρου-Μεντεσίδη
 • Jorrit M. Kelder
 • Ναννώ Μαρινάτου
 • Διαμαντής Παναγιωτόπουλος
 • Λιάνα Παρλαμά
 • Ελευθερία Παλιού
 • Πόπη Σαρρή
 • Judith Weingarten

Μάρτιος-Απρίλιος 2015

Από το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης:

 • Στεφανή, Ε., Mερούσης, N. & Δημουλά, A. (επιμ.), 2014. 1912-2012. Εκατό χρόνια έρευνας στην προϊστορική Μακεδονία. Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 22-24 Νοεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη: Aρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

 

Από τον Emiliano Arena:

 • Arena, E., 2015. Mycenaean Peripheries during the Palatial Age: The Case of Achaia, Hesperia 84:1 (January-March 2015), 1-46 [PDF]

 

Από την Αναστασία Δημουλά:

 • Δημουλά, A., 2014. Πρώιμη κεραμική τεχνολογία και παραγωγή: το παράδειγμα της Θεσσαλίας, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

 

Από το Νίκο Ζαχαριά:

 • Zαχαριάς, N. (επιμ.), 2011. Πρακτικά 1ου Συμποσίου ARC_RNT: Αρχαιολογική έρευνα και νέες τεχνολογίες, Kαλαμάτα: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
 • Zαχαριάς, N. (επιμ.), 2012. Πρακτικά 2ου Συμποσίου ARC_RNT: Αρχαιολογική έρευνα και νέες τεχνολογίες, Kαλαμάτα: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
 • Zαχαριάς, N. (επιμ.), 2014. Πρακτικά 3ου Συμποσίου ARC_RNT: Αρχαιολογική έρευνα και νέες τεχνολογίες, Kαλαμάτα: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

 

Από τη Γεωργία Καραμήτρου-Μεντεσίδη:

 • Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γ., 2008. Αιανή. Αρχαιολογικοί Χώροι και Μουσείο, Αιανή Κοζάνης: Υπουργείο Πολιτισμού. Λ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.
 • Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γ., 1999. Βόϊον - Νότια Ορεστίς. Αρχαιολογική έρευνα και ιστορική τοπογραφία, Θεσσαλονίκη.
 • Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γ., 2005. Αρχαία Διατροφή. Ένα ταξίδι στην τέχνη της γαστρονομίας, Αιανή Κοζάνης: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής.
 • Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γ., 2005. Αρχαία Διατροφή. Το ψωμί, Αιανή Κοζάνης: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής.
 • Καραμητρου-Μεντεσίδη, Γ., 2005. Σχολείο και αρχαιότητες. Εκπαιδευτικά προγράμματα Αρχαιολογικού Μουσείου Αιανής, Αιανή Κοζάνης: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής.
 • Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γ., 2005. Αιανή. Η έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο, Αιανή Κοζάνης: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής.
 • Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γ., 2008. Ιστορία λεξευμένη...σε μάρμαρο, Αιανή Κοζάνης: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής.
 • Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γ., 2008. Αιανή. Η κατοικία στην αρχαιότητα, Αιανή Κοζάνης: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής.
 • Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γ., 2009. Μάρμαρο και χρώμα. Εργαστήριο-Συμπόσιο γλυπτικής και ζωγραφικής, Αιανή Κοζάνης: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής.
 • Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γ., 2009. Η Τυμφαία και ο Νομός Γρεβενών. Οι πρόσφατες ανασκαφές, Αιανή Κοζάνης: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής.
 • Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γ., 2007. Ο αθλητισμός στην αρχαιότητα. Αιανή κι Άνω Μακεδονία, Αιανή Κοζάνης: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής.
 • Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γ., 2010. Βελβεντό. Αρχαιότητες κι ιστορία, Αιανή Κοζάνης: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής.
 • Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γ. (επιμ.), 2011. Το αρχαιολογικό έργο στην Άνω Μακεδονία 1, 2009, Αιανή Κοζάνης: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής.
 • Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γ. (επιμ.), 2013. Το αρχαιολογικό έργο στην Άνω Μακεδονία 2, 2011, Αιανή Κοζάνης: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής.
 • Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γ. & Μπουκαλάκης, Γ., 2007. Αιανή και Ελιμιώτιδα. Τα νομίσματα του Νομού Κοζάνης, Αιανή Κοζάνης: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής.
 • Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γ., 2014. Μαρτυρίες αμπελουργίας, οινοποιίας και οινοποσίας στους Νομούς Κοζάνης και Γρεβενών, Οἶνον ἱστορῶ. Βελβεντό το οινοφόρο, Αθήνα, 47-75. [PDF]
 • Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γ., 2014. Περί προϊστορικών θέσεων στη δυτική Μακεδονία: νομοί Κοζάνης και Γρεβενών, στο Στεφανή, Ε., Mερούσης, N. & Δημουλά, A. (επιμ.), 1912-2012. Εκατό χρόνια έρευνας στην προϊστορική Μακεδονία. Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 22-24 Νοεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη: Aρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 233-250. [PDF]
 • Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γ., 2014. Aπό το ανασκαφικό έργο της Λʹ ΕΠΚΑ κατά το 2010, στο Π. Αδάμ-Βελένη & Κ. Τζαναβάρη (επιμ.), Το Αρχαιολογικό Έργου στη Μακεδονία και στη Θράκη 24, 2010, Θεσσαλονίκη, 17-38. [PDF]
 • Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γ., Λόκανα, Χ. & Αναγνωστοπούλου, Κ., 2014. Δύο θέσεις της αρχαιότερης και μέσης νεολιθικής στην Ποντοκώμη και Μαυροπηγή Εορδαίας, στο Π. Αδάμ-Βελένη & Κ. Τζαναβάρη (επιμ.), Το Αρχαιολογικό Έργου στη Μακεδονία και στη Θράκη 24, 2010, Θεσσαλονίκη, 39-52. [PDF]
 • Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γ., 2012. Αιανή 2008-2009: η νεότερη έρευνα στη βασιλική νεκρόπολη, στο Π. Αδάμ-Βελένη & Κ. Τζαναβάρη (επιμ.), Το Αρχαιολογικό Έργου στη Μακεδονία και στη Θράκη 23, 2009, Θεσσαλονίκη, 63-73. [PDF]
 • Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γ. & Θεοδώρου, Δ., 2012. Από την έρευνα στο Φράγμα Ιλαρίωνα (Αλιάκμων): η ανασκαφή στον Λογκά Ελάτης, στο Π. Αδάμ-Βελένη & Κ. Τζαναβάρη (επιμ.), Το Αρχαιολογικό Έργου στη Μακεδονία και στη Θράκη 23, 2009, Θεσσαλονίκη, 53-62. [PDF]
 • Καραμήτρου-Μεντεσίδη, Γ., 2011. Εορδαία 2008: η έρευνα στη Σπηλιά και τη Μαυροπηγή, στο Π. Αδάμ-Βελένη & Κ. Τζαναβάρη (επιμ.), Το Αρχαιολογικό Έργου στη Μακεδονία και στη Θράκη 22, 2008, Θεσσαλονίκη, 39-56. [PDF]

 

Από την Ευαγγελία Στεφανή:

 • Στεφανή, E., 2013. Η γυναικεία ενδυμασία στην ανακτορική Κρήτη. Πρόταση ανάγνωσης ενός κώδικα επικοινωνίας, Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Μακεδονικών και Θρακικών Σπουδών.

Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2015

Από τις Éditions Picard: 

 • Poursat, J.-C., 2014. L'art égéen 2. Mycènes et le monde mycénien, Paris: Éditions Picard.

 

Από την Αναστασία Γαζή:

 • Gazi, A., 2013. Landscape, natural environment and settlement of prehistoric and ancient Lefkas (from Palaeolithic period till the Roman conquest) (MA Thesis), The Univesrity of Edinburgh. [PDF]

 

Από το Γιάννη Γαλανάκη: 

 • Galanakis, Y., Wilkinson,T. & Bennet, J. (eds), 2014. ΑΘΥΡΜΑΤΑ: Critical Essays on the Archaeology of the Eastern Mediterranean in Honour of E. Susan Sherratt, Oxford: Archaeopress. [PDF]

 

Από την Εταιρεία Στήριξης Σπουδών Προϊστορικής Θήρας: 

 • Doumas, C., 2008. The Early History of the Aegean in the Light of the Recent Finds from Akrotiri Thera, Athens: Society for the Promotion of Studies on Prehistoric Thera.
 • Doumas, C., 2008. Die Frühgeschichte der Ägäis im Licht der aktuellsten archäologischen Funde von Akrotiri, Thera, Athen: Gesellschaft zur Unterstützung der Forschungen im Prähistorischen Thera.
 • Ντούμας, Χ., 2008. Η Πρώιμη Ιστορία του Αιγαίου υπό το Φως των Πρόσφατων Ευρημάτων από το Ακρωτήρι Θήρας, Αθήνα: Εταιρεία Στήριξης Σπουδών Προϊστορικής Θήρας.
 • Αλς issue 6 (2008). Periodical Publication of the Society for the Promotion of Studies on Prehistoric Thera.
 • Ντούμας, Χ., 2014. Από την Aνάγκη στην Απόλαυση. Οι Διατροφικές Συνήθειες στο Ακρωτήρι της Εποχής του Χαλκού (3200-1600 π.Χ.), Αθήνα: Εταιρεία Στήριξης Σπουδών Προϊστορικής Θήρας.
 • Doumas, C., 2014. Food for Thought. Dietary Habits in the Bronze Age City at Akrotiri, Thera (3200-1600 BC), Athens: Society for the Promotion of Studies on Prehistoric Thera.
 • Santorin. Akrotiri, immense cité de l'âge du bronze, Archéologia 514 (Octobre 2013).
 • Αγγελοπούλου, Α.Δ., 2014. Κορφάρι των Αμυγδαλιών (Πάνορμος) Νάξου. Μια οχυρωμένη Πρωτοκυκλαδική ακρόπολη, Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.

 

Από την Καλλιόπη Σαρρή:

 • European Journal of Archaeology 17: 1 (2014)
 • European Journal of Archaeology 17: 2 (2014)
 • European Journal of Archaeology 17: 3 (2014)
 • European Journal of Archaeology 17: 4 (2014)

 

Από το Σουδικό Ινστιτούτο Αθηνών:

 • Opuscula 7 (2014).

 

Από τη Yuko Takahashi:

 • Takahashi, Y., 2009. Τα έθιμα ταφής στην Αργολίδα: από τη μετανακτορική έως και την πρωτογεωμετρική περίοδο, Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Αθηνών. [PDF]

 

Από τον Christo Thanos:

 • Thanos, C. & Arentzen, W. (eds), 2014. Schliemann and the California Gold Rush. The 1850-1852 American Travel Journal of Heinrich Schliemann: a Transcription and Translation, Leiden: Sidestone Press.

Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2014

Από τη Ράνια Μπαλλή:

 • Kottaridi, A., 2013. Aigai: The royal metropolis of the Macedonians, Athens: John S. Latsis Public Benefit Publication.
 • Λιλιμπάκη-Ακαμάτη, Μ., Ακαμάτης, Ι.Μ., Χρυσοστόμου, Αν. & Χρυσοστόμου, Π., 2011. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας, Αθήνα: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.
 • Σταϊνχάουερ, Γ., 2009. Ο Μαραθών και το Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.

 

Από τον Αθανάσιο Παπαδόπουλο:

 • Papadopoulos, T.I. & Kontorli-Papadopoulou, L., 2014. Vravron. The Mycenaean Cemetery, Uppsala: Åströms Förlag (PDF)

Ιούλιος-Οκτώβριος 2014

Από τις Εκδόσεις Καρδαμίτσα:

 • Σπυρόπουλος, Θ.Γ., 2013. Λακεδαίμων (3 τόμοι), Αθήνα: Καρδαμίτσας.

 

Από το Γιάννο Λώλο και τη Χριστίνα Μαραμπέα:

 • Λώλος, Γ.Γ. (επιμ.), 2012. Σαλαμίς Ι. Συμβολή στην Αρχαιολογία του Σαρωνικού, Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

 

Από τη Barbara Montecchi:

 • Montecchi, B., 2013. Luoghi per Lavorare , Precare, Morire. Edifici e Maestranze Edili negli Interesse delle élites Micenee, Firenze: Firenze University Press.

 

Από το Διαμαντή Παναγιωτόπουλο:

 • Panagiotopoulos, D. & Günkel-Maschek, U. (eds), 2012. Minoan Realities. Approaches to Images, Architecture, and Society in the Aegean Bronze Age, Louvain-la-Neuve: Presses Universitaires de Louvain.

 

Από τη Laetitia Phialon:

 • Phialon, L., 2011. L'émergence de la civilisation mycénienne en Grèce centrale [Aegaeum 32], Leuven-Liège: Peeters.

 

Από την Ελένη Σαλαβούρα:

 • Σαλαβούρα, Ε., 2014. Μυκηναϊκή Αίγινα, συμβολή στην τοπογραφία της, Αθήνα: Α. Φραντζεσκάκης.

 

Από το Λεωνίδα Σουχλέρη:

 • Αρχαιολογική και Ιστορική Περιήγηση στη Βόρεια Λακεδαίμονα, Πρακτικά Α΄ Αρχαιολογικής και Ιστορικής Ημερίδας, Αγόριανη: Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγόριανης, 2010.

 

Από ένα φίλο του Αιγέα που επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος:

 • Shaw, J.W., Betancourt, P.P. & Watrous, L.V., 1978. Excavations at Kommos (Crete) during 1977, Hesperia 47:2 (April-June): 111-170.
 • Shaw, J.W., 1980. Excavations at Kommos (Crete) during 1979, Hesperia 49:3 (July-September): 207-250.
 • Wiener, M.H., 1990. The Isles of Crete? The Minoan Thalassocracy Revisited, in Hardy, D.A., Doumas, C.G., Sakellarakis, J.A. & Warren P.M. (eds), Thera and the Aegean World III, Volume One: Archaeology, London: The Thera Foundation, 128-160.
 • Thompson, R.J.E., 1998. Dialects in Mycenaean and Mycenaean among the Dialects, Minos 31-32 (1996-1997): 313-333.
 • Ιακωβίδης, Σ.Ε., 1995. Γλας και Ορχομενός, Β΄ Διεθνές Συνέδριο Βοιωτικών μελετών, Λιβαδειά, 6-10 Σεπτεμβρίου 1992, Αθήνα, 69-81.
 • Grossmann, P., 1967. Zur Unterburgmauer von Tiryns, Archäologischer Anzeiger, 92-101.
 • Mycenaean Seminar (abstracts), Bulletin of the Institute of Classical Studies 31 (1984).
 • Kober, A.E., 1948. The Minoan Scripts. Facts and Theory, American Journal of Archaeology 52, 82-103.
 • Ιακωβίδης, Σ.Ε., 2004. Ο Όμηρος, η Τροία και ο Τρωικός Πόλεμος (ανάτυπο ομιλίας), Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών τομ. 79 τευχ. 2, 279-292.
 • Nave, D. & Pelon, O., 1981. Bulletin Bibliographique des Études Égéo-Anatoliennes, Revue des Études Grecques XCIV:445-446, 76-146.

Μάρτιος-Ιούνιος 2014

Από την Ελένη Ζάχου:

 • Zahou, E. & Psimogiannou, K., υπό έκδοση. The creation of places at the prehistoric site of Proskynas, East Lokris, Central Greece. The depiction of human action through space and time, στο Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, 4, (Βόλος 2012). (PDF)
 • Ζάχου, E., Ψιμόγιαννου, K. & Ψαρογιάννη, K., υπό έκδοση. Η χρήση του λόφου του Προσκυνά από την Τελική Νεολιθική έως τη Μέση Εποχή Χαλκού. Συλλογικές αφηγήσεις στην πάροδο του χρόνου, Διημερίδα Αταλάντης, Ιούνιος 2012. (PDF)

Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2014

Από την Aleydis van de Moortel:

 • Vitale, S.,2013. Two Late Helladic IIIA1 Deposits from Mitrou, East Lokris. A Chronological, Typological, and Functional Analysis of the Pottery, in G. Graziadio, R. Guglielmino, V. Lenuzza, & S. Vitale (eds), Φιλική Συναυλία. Volume of Studies in Honour of Mario Benzi (Oxford: Archaeopress), 123-134. (PDF)
 • Van de Moortel, A. & E. Zahou, 2012. Five Years of Archaeological Excavation at the Bronze Age and Early Iron Age Site of Mitrou, East Lokris (2004-2008). Preliminary Results, in A. Mazarakis Ainian & A. Doulgeri-Intzesioglou (eds), 3rd Archaeological Meeting of Thessaly and Central Greece 2006-2008. From Prehistory to the Contemporary Period (Volos), 1131-1146. (PDF)
 • Vitale, S., 2012. Local Traditions and Mycenaeanization in North-Central Greece. A Preliminary Report on the Late Helladic II to Late Helladic IIIB Pottery from Mitrou, East Lokris, and Its Significance, in A. Mazarakis Ainian and A. Doulgeri-Intzesioglou (eds), 3rd Archaeological Meeting of Thessaly and Central Greece 2006-2008. From Prehistory to the Contemporary Period (Volos), 1147-1158. (PDF)
 • Lis, B., 2012. Aeginetan cooking pottery in Central Greece and its wider perspective,” in A. Mazarakis Ainian and A. Doulgeri-Intzesioglou (eds), 3rd Archaeological Meeting of Thessaly and Central Greece 2006-2008. From Prehistory to the Contemporary Period (Volos), 1203-1211. (PDF)
 • Van de Moortel, A., 2012. The Middle Bronze Age Boat of Mitrou, Central Greece, in N. Günsenin (ed.), Between the Continents. Proceedings of the 12th International Symposium on Boat and Ship Archaeology, Istanbul Oct. 2009 (Istanbul), 17-26. (PDF)
 • Tsokas, G.N., A. Van de Moortel, P. Tsourlos, A. Stampolidis, G. Vargemezis & E. Zachou, 2012. Geophysical Survey as an Aid to Excavation at Mitrou. A Preliminary Report, Hesperia 81, 383-432. (PDF)
 • Lis, B., 2012. Late Bronze Age Cooking Pots from Mitrou and Their Change in the Light of Socio-Economic Transformations. PhD Thesis, Polish Academy of Sciences. (PDF)
 • Van de Moortel, A. & E. Zahou, 2011. The Bronze Age-Iron Age Transition at Mitrou, in East Lokris: Evidence for Continuity and Discontinuity, in A. Mazarakis Ainian (ed.), The "Dark Ages" Revisited. Acts of an International Symposium in Memory of William D.E. Coulson, University of Thessaly, Volos, Greece, 14-17 June 2007 (Volos), 287-303. (PDF)
 • Vykukal, R.L., 2011. Purpurae Florem of Mitrou: Assessing the Role of Purple Dye Manufacture in the Emergence of a Political Elite (Knoxville). Unpublished M.A. Thesis, University of Tennessee. (PDF)
 • Green, M.D., 2011. A geographical analysis of the Atalanti alluvial plain and coastline as the location of a potential tourist site, Bronze through Early Iron Age Mitrou, East-Central Greece, Applied Geography 32, 335-349. (PDF)
 • Vitale, S., 2011. Late Helladic IIIA:2 Pottery from Mitrou and its Implications for the Ceramic Chronology of the Mycenaean Mainland, in W. Gauß, M. Lindblom, A. Smith & J.C. Wright (eds), Our Cups are Full. Pottery and Society in the Aegean Bronze Age. Papers Presented to Jeremy B. Rutter on the Occasion of his 65th Birthday (Oxford: Archaeopress), 331-344. (PDF)
 • Lis, B. & Š. Rückl, 2011. ‘Our Storerooms are Full.’ Impressed pithoi from LBA/EIA East Lokris and Phokis and their socio-economic significance,” in W. Gauß, M. Lindblom, A. Smith & J.C. Wright (eds), Our Cups are Full. Pottery and Society in the Aegean Bronze Age. Papers Presented to Jeremy B. Rutter on the Occasion of his 65th Birthday (Oxford: Archaeopress), 154-168. (PDF)
 • Veropoulidou, R., 2011. Spondylus gaederopus Meals and Tools in Central Greece from the 3rd to the Early 1st Millennium BC, in F. Ifantidis & M. Nikolaidou (eds), Spondylus in  Prehistory: New Data and Approaches - Contributions to the Archaeology  of Shell Technologies (Oxford: Archaeopress) 191-208. (PDF)
 • Lis, B., 2010. Cooking Pottery in the Aegean – an Attempt at a Methodological Approach, in B. Horejs, R. Jung & P. Pavuk (eds), Analysing Pottery. Processing - Classification - Publication [Studia Archaeologica et Medievalia 10], (Bratislava) 235-244. (PDF)
 • Lis, B., 2009. Handmade and Burnished Pottery in the Eastern Mediterranean at the End of the Bronze Age - Towards an Explanation of its Diversity and Geographical Distribution, in C. Bachhuber & G. Roberts (eds), Forces of Transformation: The End of the Bronze Age in the Mediterranean (Oxford:Oxbow Books), 150-161. (PDF)
 • Lis, B., 2009. The Sequence of Late Bronze/Early Iron Age Pottery from Central Greek Settlements - A Fresh Look at Old and New Evidence, in S. Deger-Jalkotzy & A. Baechle (eds), Late Helladic IIIC Late and the Transition to the Early Iron Age. Late Helladic IIIC Chronology and Synchronisms (Vienna: Austrian Academy of Sciences) 203-220. (PDF)
 • Van de Moortel, A., 2009. The Late Helladic IIIC-Protogeometric Transition at Mitrou, East Lokris, in S. Deger-Jalkotzy & A. Baechle (eds), Late Helladic IIIC Late and the Transition to the Early Iron Age. Late Helladic IIIC Chronology and Synchronisms (Vienna: Austrian Academy of Sciences) 359-372. (PDF)
 • Vitale, S., 2008. Ritual Drinking and Eating at LH IIIA:2 Early Mitrou, East Lokris. Evidence for Mycenaean Feasting Activities?, in L. Hitchcock & R. Laffineur (eds), DAIS. Proceedings of the 12th International Aegean Conference, organized by the University of Liège and the University of Melbourne, Melbourne, Australia, April 2008 (Liège), 229-237, pls. XL-XLVIII. (PDF)
 • Rückl, Š., 2008. Spatial Layout of the Protogeometric Settlement at Mitrou, East Lokris (Central Greece). Social Reality of a Greek Village in the 10th Century B.C. (Sheffield). Unpublished M.A. thesis, University of Sheffield. (PDF)
 • Kramer-Hajos, M. & K. O'Neill, 2008. The Bronze Age Site of Mitrou in East Lokris: Finds from the 1988-1989 Surface Survey, Hesperia 77, 163-250. (PDF)
 • Rutter, J.B., 2007. How Different is LH IIIC Middle at Mitrou? An Initial Comparison with Kalapodi, Kynos, and Lefkandi, in S. Deger-Jalkotzy & M. Zavadil (eds), LH III C Chronology and Synchronisms, II. LH III C Middle. Proceedings of the International Workshop held at the Austrian Academy of Sciences at Vienna, October 29th and 30th, 2004 (Vienna:Austrian Academy of Sciences), 287-300. (PDF)
 • Van de Moortel, A. 2007. The Site of Mitrou and East Lokris in Homeric Times, in S. Morris & R. Laffineur (eds), EPOS. Reconsidering Greek Epic and Aegean Bronze Age Archaeology. Proceedings of the 11th International Aegean Conference, organized by the University of Liège and UCLA, Los Angeles, April 21-23, 2006 [Aegaeum 28] (Liège), 243-254. (PDF)
 • Van de Moortel, A. & E. Zahou, 2006. 2004 Excavations at Mitrou, East Lokris, Aegean Archaeology 7 (2003-2004): 39-48. (PDF)

 

Από τον Παναγιώτη Καρκάνα & Aleydis Van de Moortel:

 • Karkanas, P. & Van de Moortel, A., 2014. Micromorphological analysis of sediments at the Bronze Age site of Mitrou, central Greece: patterns of floor construction and maintenance, Journal of Archaeological Science 43 (2014): 198-213. (PDF)

 

Από τις Εκδόσεις Åströms:

 • Clarke, C., 2013. The Manufacture of Minoan Metal Vessels. Theory and Practice [Studies in Mediterranean Archaeology Pocket Book 178], Uppsala: Åströms Förlag.
 • Todd, I.A., 2013. Vasilikos Valley Project. Part 12. The Field Survey of the Vasilikos Valley III. Human Settlement in the Vasilikos Valley [Studies in Mediterranean Archaeology 71:12], Uppsala: Åströms Förlag.
 • Webb, J. & Frankel, D., 2013. Ambelikou Aletri. Metallurgy and Pottery Production in Middle Bronze Age Cyprus [Studies in Mediterranean Archaeology 138], Uppsala: Åströms Förlag.
 • Knapp, B., Webb, J. & McCarthy, A. (eds), 2013. J.R.B. Stewart. An Archaeological Legacy [Studies in Mediterranean Archaeology 139], Uppsala: Åströms Förlag.

 

Από τον Κωνσταντίνο Γιαννακό:

 • Giannakos, K., 2013. Aegean Type Swords and Finds in Anatolia, Technology of Metals and Structures, Written Sources and the Dating of Trojan War, in L. Bombardieri, A. D’Agostino, G. Guarducci, V. Orsi and Stefano Valentini (eds), SOMA 2012. Identity and Connectivity: Proceedings of the 16th Symposium on Mediterranean Archaeology, Florence, Italy, 1–3 March 2012. Volume I [BAR International Series 2581], Oxford: Archaeopress, 427-437. (PDF)

Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2013

Από την Εταιρεία ΑΚΑΜΑΣ-Όμιλος Ανάδειξης Μνημείων Σαλαμίνος:

 • Ακάμας (ενημερωτικό δελτίο του Ομίλου Ανάδειξης Μνημείων Σαλαμίνος), τεύχος 7, (Μάρτιος 2013).

 

Από τον Ανδρέα Βλαχόπουλο:

 • Βλαχόπουλος, Α. (επιμ.), 2013. Περιλήψεις της Επιστημονικής Συνάντησης: ΧΡΩΣΤΗΡΕΣ. Η τοιχογραφία και η αγγειογραφία της 2ης χιλιετίας π.Χ. σε διάλογο, Αθήνα, Εταιρεία Στήριξης Σπουδών Προϊστορικής Θήρας.
 • Βλαχόπουλος, Α., 2012. H Υστεροελλαδική ΙΙΙΓ περίοδος στη Νάξο. Τα ταφικά σύνολα και οι συσχετισμοί τους με το Αιγαίο. Τόμος ΙΙ: Η Νάξος και ο μυκηναϊκός κόσμος της μετανακτορικής περιόδου, Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή.

 

Από τη Σοφία Βουτσάκη:

 • Voutsaki, S. & Valamoti, S.-M. (επιμ.), 2013. Diet, Economy and Society in the Ancient Greek World. Towards a Better Integration of Archaeology and Science [Pharos Supplement 1], Leuven, Peeters.


Από την Ann Brysbaert:

 • Brysbaert, Α. & Vetters, M., 2013. A moving story about exotica: objects’ long-distance production chains and associated identities at Tiryns, Greece, Opuscula 6, 175-210. (PDF)

 

Από τον Jorrit Kelder:

 • Papadopoulos, A. (επιμ.), 2013. Recent research and perspectives on the Late Bronze Age eastern Mediterranean, Talanta XLIV (2012) [2013].

 

Από την Χριστίνα Μαραγκού:

 • Marangou, C., 1991. Maquettesd’embarcations: les débuts, στο R. Laffineur (εκδ.), Thalassa. L’Egée préhistorique et la mer. Actes de la 3e Rencontre Internationale de l’Université de Liège. Station de recherches sous-marines et océanographiques, Calvi (Corse) 1990 (Aegaeum 7, Liège), 21-42, pls. II-IX. (PDF)
 • Marangou, C., 2001. Neolithic craft: evidence about boat types and uses, στο Γ. Μπασιάκος, E. Αλούπη & Γ. Φακορέλλης (εκδ.), Αρχαιομετρικές μελέτες για την ελληνική προϊστορία και αρχαιότητα (Αθήνα), 737-752. (PDF)
 • Marangou, C., 2001. Greece, στο Bryony Coles & Adrian Olivier (εκδ.), David Bull (βοηθός εκδ.), The Heritage Management of Wetlands in Europe (Europae Archaeologiae Consilium Occasional Paper no 1, Europae Archaeologiae Consilium  and Wetland Archaeology Research Project), 99-108. (PDF)
 • Marangou, C., 2001. Neolithic watercraft: Evidence from Northern Greek wetlands, στο B. Purdy (εκδ.), Enduring Records, The Environmental and Cultural heritage of Wetlands (Oxford, Oxbow Books), 191-205.(PDF)
 • Marangou, C., 2001. Evidence for counting and recording in the Neolithic? Artefacts as signs and signs on artefacts, στο A. Michailidou (εκδ.), Manufacture and Measurement: Counting, Measuring and Recording Craft Items in Early Aegean Societies (Research Centre for Greek and Roman Antiquity, National Hellenic Research Foundation, Diffusion de Boccard, Αθήνα), 9-43. (PDF)

 

Από τον Φάνη Μαυρίδη:

 • Mavridis, F., Jensen, J.T. & Kormazopoulou, L., 2013. Stable Spaces - Changing Perception: Cave Archaeology in Greece, στο Fanis Mavridis & Jesper Tae Jensen (επιμ.), Stable Places and Changing Perceptions: Cave Archaeology in Greece [BAR International Series 2558], Oxford, Archaeopress, 1-17. (PDF)
 • Mavridis, F. et al. 2013. Anonymous Cave Of Schisto at Keratsini, Attika: A Preliminary Report on a Diachronic Cave Occupation from the Pleistocene/Holocene Transition to the Byzantine Times, στο Fanis Mavridis & Jesper Tae Jensen (επιμ.), Stable Places and Changing Perceptions: Cave Archaeology in Greece [BAR International Series 2558], Oxford, Archaeopress, 248-284. (PDF)

 

Από την Φωτεινή Νέζερη:

 • Nezeri, F., 2013. Konvergenz und Divergenz. Beiträge zur keramischen Regionalgruppe Rethymnon-Armenoi und der Keramikproduktion Kretas im 14. und 13. Jh. v. Chr [Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie 232], Bonn, Rudolf Habelt GMBH.

 

Από την Μαρία Ντίνου:

 • Efstratiou, Ν., Karetsou, Α. & Ntinou, Μ. (επιμ.), 2013. The Neolithic Settlement of Knossos in Crete: New Evidence for the Early Occupation of Crete and the Aegean Islands [Prehistory Monographs 42], Philadelphia, INSTAP Academic Press.

 

Από την Μαρία-Φωτεινή Παπακωνσταντίνου:

 • Maria-Foteini Papakonstantinou, Arto Penttinen, Gregory N. Tsokas, Panagiotis I. Tsourlos, Alexandros Stampolidis, Ilias Fikos, Georgios Tassis, Konstantina Psarogianni, Lambros Stavrogiannis, Anton Bonnier, Monica Nilsson & Henrik Boman, 2013. The Makrakomi Archaeological Landscapes Project (MALP). A preliminary report on investigations carried out in 2010–2012, Opuscula 6, 211-260. (PDF)

 

Από τον Christo Thanos:

 • Thanos, C. & Arentzen, W. (επιμ.), 2012. Without having seen the Queen. The 1846 European travel journal of Heinrich Schliemann: a transcription and annotated translation, Leiden, Sidestone Press.

 

Από την Corin Wiersma:

 • Wiersma, C., 2013. Building the Bronze Age. Architectural and Social Change on the Greek Mainland during Early Helladic III, Middle Helladic and Late Helladic I (2 vols), Groningen, έκδοση της συγγραφέως.

Απρίλιος-Αύγουστος 2013

από την Αμερικάνικη Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα:

 • Banks, E.C., 2013. The Settlement and Architecture of Lerna IV [Lerna VI], Princeton: American School of Classical Studies at Athens.

 

από την Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών:

 • Preston, L. (ed.) 2013. Knossos Monastiriako Kephali Tomb and ‘Deposit’, London: British School at Athens.

 

από τον Γιάννη Γαλανάκη:

 • Galanakis, Y. (ed.), 2013. The Aegean World. A Guide to the Cycladic, Minoan and Mycenaean Antiquities in the Ashmolean Museum, Oxford/Athens: Kapon editions/Ashmolean Museum.

 

από το INSTAP:

 • Betancourt, P.P., 2013. Aphrodite’s Kephali: An Early Minoan I Defensive Site in Eastern Crete, Philadelphia: INSTAP Academic Press.

 

από τον Εκδοτικό οίκο Καλειδοσκόπιο:

 • Galanidou, N.& Dommasnes, L.H.(eds), 2013. Μιλώντας στα  παιδιά για το παρελθόν. Μια διεπιστημονική προσέγγιση, Aθήνα: Καλειδοσκόπιο.

 

από την Λίλα Μαραγκού:

 • Harvati, K. & Harrison, T. (eds) 2006. Neanderthals Revisited. New Approaches and Perspectives, Dordrecht: Springer.

 

από τον Γιώργο Μπουρογιάννη:

 • Bourogiannis, Β., 2013. ‘Who Hides Behind the Pots? A Reassessment of the Phoenician Presence in Early Iron Age Cos and Rhodes’, Ancient Near Eastern Studies 50 (2013): 139-189.

 

από το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών:

 • Schallin, A.-L. (ed.) 2013. Perspectives on ancient Greece. Papers in celebration of the 60th anniversary of the Swedish Institute at Athens, Stockholm: Swedish Institute at Athens.
 • Hallager, E. & Hallager B.P. (eds) 2011. The Greek-Swedish Excavations at the AgiaAikaterini Square, Kastelli, Khania 1970-1987 and 2001. Vol. 4:1-2. The Late Minoan IIIB:1 and IIIA:2 Settlements, Stockholm: Swedish Institute at Athens.
 • Wells, Β. & Lindblom, M. (eds) 2011. Mastos in the Berbati Valley. An Intensive Archaeological Survey, Stockholm: Swedish Institute at Athens.
 • Schallin, A.-L.& Pakkanen, P. (eds) 2009. Encounters with Mycenaean figures and figurines. Papers presented at a seminar at the Swedish Institute at Athens, 27-29 April 2001, Stockholm: Swedish Institute at Athens.
 • Lindblom, M., 2001. Marks and Makers. Appearance, Distribution and Function of Middle and Late Helladic Manufacturers’ marks on Aeginetan Pottery, Jonsered: P. Åströms.

 

από το Texas A&M University Press:

 • Wachsmann, S., 2012.The Gurob Ship-Cart Model and Its Mediterranean Context, College Station: Texas A&M University Press.

Ιανουάριος-Μάρτιος 2013

από το Χρήστο Αγουρίδη:

 • Agouridis, C., 2011. 'The Late Bronze Age Shipwreck off the islet of Modi (Poros)', Skyllis 11:2 (2011): 25-34.

 

από τον Όμιλο Ανάδειξης Μνημείων Σαλαμίνος - Ακάμας:

 • Ακάμας (ενημερωτικό δελτίο του Ομίλου Ανάδειξης Μνημείων Σαλαμίνος) τεύχη 1-6 (Μάρτιος 2007-Μάρτιος 2012).

 

από το Michael Boyd:

 • Boyd, M.J., 2002. Middle Helladic and Early Mycenaean Mortuary Practices in the Southern and Western Peloponnese, Oxford: Archaeopress.

 

από την Ευτυχία Γιαννούλη:

 • Yannouli, E., 2011. 'The Brown bear in Greece: A brief review of bones and images in the Neolithic and Bronze Ages', in J.-P. Brugal, A. Gardeisen, A. Zucker (eds), Prédateurs dans tous leurs états. Évolution, Biodiversité, Interactions, Mythes, Symboles. XXXIe rencontres internationales d’archéologie et d’histoire d’Antibes, Antibes:Éditions APDCA, 269-284.

 

από το Θεόδωρο Γιαννόπουλο:

 • Γιαννόπουλος, Θ.Γ., 2012. «Πόθεν και πότε οι Έλληνες;». Η παρούσα κατάσταση της έρευνας για την πρώτη αρχή του ελληνικού πολιτισμού, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

 

από το I.E.N.A.E.:

 • Ενάλια. Περιοδική έκδοση του Ινστιτούτου Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών XI (2012).

 

από την Katherine Harrell:

 • Harrell, K., 2010. Mycenaean Ways of War: The Past, Politics, and Personhood (PhD Dissertation), University of Sheffield.

 

από το Dariusz Maliszewski:

 • Maliszewski, D., 2009. 'Forgotten Collections of the Bronze Age Trojan Antiquities: Branievo, Poznan, Wroclaw, Gdansk, Warsow', Archeologia LX (2009): 7-17
 • Maliszewski, D., 2010. 'Bronze Age Senet Gaming Boards from the PAP Field Survey and Their Occurrence in Iron Age Cyprus', Report of the Department of Antiquities Cyprus 2010: 169-175.

 

από τη Χαρίκλεια Μπρεκουλάκη:

 • Brecoulaki, H., Andreotti, A., Bonaduce, I., Colombini, M.P. & Lluveras, A., 2012. 'Characterization of organic media in the wall-paintings of the “Palace of Nestor” at Pylos, Greece: evidence for a secco painting techniques in the Bronze Age', Journal of Archaeological Science 39: 2866-2876.

Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2012

Από το Ιρλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών:

 • American Journal of Archaeology 81.1 (Winter 1977)
 • American Journal of Archaeology 82.3 (Summer 1978)
 • American Journal of Archaeology 85.1 (January 1981)
 • American Journal of Archaeology 85.2 (April 1981)
 • American Journal of Archaeology 86.1 (January 1982)
 • American Journal of Archaeology 86.2 (April 1982)
 • American Journal of Archaeology 86.3 (July 1982) 
 • American Journal of Archaeology 88.2 (April 1984)
 • American Journal of Archaeology 88.3 (July 1984)
 • American Journal of Archaeology 88.4 (October 1984)
 • American Journal of Archaeology 87.1 (January 1983)
 • American Journal of Archaeology 87.2 (April 1983)
 • American Journal of Archaeology 87.3 (July 1983)
 • American Journal of Archaeology 87.4 (October 1983)
 • American Journal of Archaeology 89.1 (January 1985)
 • American Journal of Archaeology 89.2 (April 1985)
 • American Journal of Archaeology 89.3 (July 1985)
 • American Journal of Archaeology 89.4 (October 1985)
 • American Journal of Archaeology 90.1 (January 1986)
 • American Journal of Archaeology 90.2 (April 1986)
 • American Journal of Archaeology 90.4 (October 1986)
 • American Journal of Archaeology 91.1 (January 1987)
 • American Journal of Archaeology 91.2 (April 1987)
 • American Journal of Archaeology 91.3 (July 1987)
 • American Journal of Archaeology 91.4 (October 1987)
 • American Journal of Archaeology 92.1 (January 1988)
 • American Journal of Archaeology 92.2 (April 1988)
 • American Journal of Archaeology 92.3 (July 1988)
 • American Journal of Archaeology 93.1 (January 1989)
 • American Journal of Archaeology 93.2 (April 1989)
 • American Journal of Archaeology 93.3 (July 1989)
 • American Journal of Archaeology 93.4 (October 1989)
 • American Journal of Archaeology 94.1 (January 1990)
 • American Journal of Archaeology 94.3 (July 1990)
 • American Journal of Archaeology 94.4 (October 1990)
 • American Journal of Archaeology 95.1 (January 1991)
 • American Journal of Archaeology 95.3 (July 1991)
 • American Journal of Archaeology 100.4 (October 1996)
 • American Journal of Archaeology 104.2 (April 2000)
 • American Journal of Archaeology 104.3 (July 2000)
 • American Journal of Archaeology 104.4 (October 2000)
 • American Journal of Archaeology 105.1 (January 2001)
 • American Journal of Archaeology 105.2 (April 2001)
 • American Journal of Archaeology 105.3 (July 2001)
 • American Journal of Archaeology 105.4 (October 2001)
 • Archaeological Reports 1957
 • Hesperia 59:1 (January-March 1990) 

 

Από τον Jorrit Kelder:

 • Jorrit Kelder, Günay Uslu & Ömer Faruk Şerifoğlu (eds), Troy. City, Homer and Turkey, (Catalogue of an exhibition, 7 December 2012 to 5 May 2013 in the Allard Pierson Museum in Amsterdam)
 • Kelder, J., 2012. 'Horseback riding and cavalry in Mycenaean Greece', Ancient West & East 11 (2012): 1-18.
 • Kelder, J., 2009. 'Royal Gift Exchange Between Mycenae and Egypt: Olives as "Greeting Gifts" in the Late Bronze Age Eastern Mediterranean', American Journal of Archaeology 113 (2009): 339-352.
 • Kelder, J. 2012. Review of Andreas Schachner, Hattuscha. Auf dem Suche nach dem sagenhaften Grossreich der Hethiter, (Munich 2011), Bibliotheka Orientalis no.3-4 (2012): 314-319

 

Από τη Δήμητρα Κοκκινίδου:

 • Κοκκινίδου, Δ., 2012. Οι Γυναίκες στην Αρχαιολογία. Ιστορίες στο ημίφως, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτη.

 

Από την Olga Krzyszkowska:

 • Gerald Cadogan, Maria Iacovou, Katerina Kopaka & James Whitley (eds) 2012. Parallel Lives: Ancient Island Societies in Crete and Cyprus, London: British School at Athens.

 

Από τον Κωνσταντίνο Γιαννακό:

 • Giannakos, K., 2012. Aegean Type Sword and Finds at Hattusa. Technology, Sources and Dating of Trojan War, Berlin: Lambert Academic Publishing

Ιούλιος-Οκτώβριος 2012

Από τον Χάρη Κουτελάκη:

 • Κουτελάκης, Χ., 2012. Προϊστορικά της νήσου Τήνου, Αθήνα [σε PDF μορφή].

 

Από τη Nicoletta Momigliano:

 • Momigliano, N., 2012. Bronze Age Carian Iasos. Structures and finds from the area of the Roman agora (ca. 3000-1500 BC), Roma: Giorgio Bretschneider Editore.

 

Από τον Tobias Mühlenbruch:

 • Beiträge zur Ӓgäischen Frühzeit 17 (1984), Marburg (Beiträge von Weisshaar, Dietz, Podzuweit)
 • Beiträge zur Ӓgäischen Bronzezeit 11 (1982), Marburg (Beiträge von Dobiat, von Hase, Niemeier)
 • Mühlenbruch, T., 2003. “Heinrich Schliemann und Tiryns”, Heinrich Schliemann Gesellschaft Ankershagen E.V. 15 (November): 43-47.
 • Mühlenbruch, T., 2001. “Heinrich Schliemann und des ‘depas amphikypellon’ ”, Mitteilungen aus dem Heinrich-Schliemann-Museum 7: 113-134.
 • Kleine Schriften aus dem Vorgeschichtlichen Seminar Marburg 5 (1979), Marburg (Beiträge von Matthäus, Stary, von Hase).
 • Mühlenbruch, T., 2003-2004. “Heinrich Schliemann und Heidelberg”, Heidelberg Jahrbuch zur Geschichte der Stadt (2003-2004): 175-182.
 • Mühlenbruch, T., 2003. “Bemerkungen zur kontaxtbezogenen Funktion minoischer Keramic”, Universität Heidelberg/Zentrale und Sonstige Einrichtungen, Online article
 • Mühlenbruch, T., 2006, “Ein dunkles Zeitalter? – Untersuchungen zur Siedlungsstruktur der Unterburg von Tiryns in der Mykenishen Nachpalastzeit”, Archäologisches Nachrichtenblatt 11:1, 18-21.
 • Mühlenbruch, T., 2009. Review of Badisches Landesmuseum Karlsruhe (Hrsg.), Zeit der Helden. Die „dunklen Jahrhunderte“ Griechenlands 1200–700 v. Chr.. Katalog zur Ausstellung im Badischen Landesmuseum Karlsruhe. 25.10.2008–15.2.2009 (Darmstadt 2008), Acta Praehistorica et Archaeologica 41 , 309–312.
 • Stein- und bonzezeitliche Funde Griechenlands aus der Lehrbuchsammlung des Vorgeschichtlichen Seminars. Ausstellung Februar 1977. Vorbereitet vom Vorgeschichtlichen Seminar Marburg mit einem Beitrag von W. Noll.
 • Mühlenbruch, T., 2008. Review of Manfred O. Korfmann (Hrsg.), Troia. Archäologie eines Siedlungshügels und seiner Landschaft (Mainz 2006). Germania 86:1, 336–340.
 • Mühlenbruch, T., 2005, Review of Pascal Darcque, L’Habitat Mycénien. Formes et fonctions de l’espace bâti en Grèce continentale à la fin du IIe millénaire avant J.-C. (Paris 2005). Bonner Jahrbücher 205, 371–373.
 • Mühlenbruch, T., 2003. “Noch einmal zur „Maske des Agamemnon“. Informationsblatt der Heinrich-Schliemann-Gesellschaft Ankershagen 15, 48–50.
 • Mühlenbruch, T., 2003. “Zu vorderorientalischen Parallelen in der mykenischen Palastarchitektur”, Archäologisches Korrespondenzblatt 33, 479–491.
 • Mühlenbruch, T., 2007. “The post-palatial Settlement in the Lower Citadel of Tiryns”, In: S. Deger-Jalkotzy/M. Zavadil (Hrsg.), LH III C Chronology and Synchronisms II. LH III C Middle. Proceedings of the international workshop held at the Austrian Academy of Sciences at Vienna, October 29th and 30th, 2004. Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, Denkschriften 362. Veröffentlichungen der Mykenischen Kommission 28 (Wien), 243–251.
 • Mühlenbruch, T., 2007. Answers zum „Report on the Final General Discussion“. In: S. Deger Jalkotzy/M. Zavadil (Hrsg.), LH III C Chronology and Synchronisms II. LH III C Middle. Proceedings of the international workshop held at the Austrian Academy of Sciences at Vienna, October 29th and 30th, 2004. Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch Historische Klasse, Denkschriften 362. Veröffentlichungen der Mykenischen Kommission 28 (Wien) 349, 352 f.
 • Mühlenbruch, T., 2007.”Die Synchronisierung der nördlichen Levante und Kilikiens mit der Ägäischen Spätbronzezeit”, Ägypten und Levante XVII, 241–255.
 • Mühlenbruch, T., 2006. “Wilhelm Dörpfeld und Tiryns – sein Beitrag zu Heinrich Schliemanns Ausgrabungen 1884/1885”, In: Χ. Пαπαδάτου-Γιαννόπουλου (Hrsg.), Διεθνές Συνεδρίου αφιερωμένο στον Wilhelm Dörpfeld. Πρακτικά Συνεδρίου Λευκάδα 6–11 Αυγούστου 2006 (Patras), 109–120.
 • Mühlenbruch, T., 2009. “Tiryns – The Settlement and its History in LH III C”, In: S. Deger Jalkotzy/A. E. Bächle (Hrsg.), LH III C Chronology and Synchronisms III. LH III C Late and the transition to the Early Iron Age. Proceedings of the international workshop held at the Austrian Academy of Sciences at Vienna, February 23th and 24th, 2007. Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse, Denkschriften 384. Veröffentlichungen der Mykenischen Kommission 30 (Wien), 313–326.
 • Mühlenbruch, T., Sterba, J.H. & Sürenhagen, D., 2009. “Neutronenaktivierungsanalysen an Keramik aus Tell Djinderis/Gindaros”,  Ägypten und Levante XIX, 219–227.
 • Mühlenbruch, T. 2009. “Die Burg von Tiryns im Rahmen postpalatialer mykenischer Mobilität”. In: A. Krenn-Leeb/ H.-J. Beier/E. Claßen/F. Falkenstein/St. Schwenzer (Hrsg.), Varia neolithica V. Mobilität, Migration und Kommunikation in Europa während des Neolithikums und der Bronzezeit. Beiträge der Sitzungen der Arbeitsgemeinschaften Neolithikum und Bronzezeit während der Jahrestagung des West- und Süddeutschen Verbandes für Altertumsforschung e. V. in Xanten, 6.–8. Juni 2006. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 53 (Langenweissbach), 217-225.
 • Mühlenbruch, T. 2010. “Die Hethiter und Heinrich Schliemann – was wußte er über das 2. Jahrtausend vor Christus in Zentralanatolien?” Informationsblatt der Heinrich-Schliemann-Gesellschaft Ankershagen 22, 38 f.
 • Mühlenbruch, T. 2010, “Soziale Räume im spätbronzezeitlichen Tiryns I: Architektur” In: B. Horejs/T. L. Kienlin (Hrsg.), Siedlung und Handwerk. Studien zu sozialen Kontexten in der Bronzezeit. Beiträge zu den Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft Bronzezeit auf der Jahrestagung des Nordwestdeutschen Verbandes für Altertumsforschung in Schleswig 2007 und auf dem Deutschen Archäologenkongress in Mannheim 2008. Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 194 (Bonn) 95–106.
 • Mühlenbruch, T. 2010, “Eine mykenische Bügelkanne aus Ägypten in Marburg und ihre Implikationen für den Handel zwischen Südgriechenland und dem östlichen Mittelmeerraum in SH III B2”, Ägypten und Levante XX, 357–361.
 • Mühlenbruch, T., 2008. Heinrich Schliemann. Ein Itinerar. Kleine Schriften des Vorgeschichtlichen Seminars der Philipps-Universität Marburg 58 (Marburg). (2 αντίτυπα)

 

Από τον Γιώργο Πολύμερο:

 • Πολύμερος, Γ., 2004. Τάδε έφη Μίνως, Λαμία.
 • Πολύμερος, Γ., 2002. Οι Ινδοευρωπαίοι και οι Έλληνες. Σχέση και καταγωγή, Λαμία.
 • Πολύμερος, Γ., 2001. Ελληνικές Γραφές, Λαμία.
 • Πολύμερος, Γ., 2010. Μίνως Δεσμώτης, Λαμία.

 

Από τη Μεταξία Τσιποπούλου:

 • Tsipopoulou, M. (ed.), 2012. Petras, Siteia – 25 years of excavations and studies, Athens: The Danish Institute at Athens. 

Μάϊος 2012

Από το Μάρκο Κατσιάνη:

 • Κατσιάνης, M., 2012. Ανασκαφική μεθοδολογία και σχεδιασμός πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση αρχαιολογικών τεκμηρίων, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.
 • Katsianis, M., 2012. ‘Conceptual and Practical Issues in the Use of GIS for Archaeological Excavations’, in A. Chrysanthi, M.P. Flores  & C. Papadopoulos (eds), Thinking Beyond the Tool: Archaeological Computing & the Interpretive Process, BAR International Series, Oxford: Archaeopress. [PDF]
 • ‘Katsianis, M., 2004. 'Stratigraphic Reconstruction of Multi-period Sites Using GIS: The Case of Neolithic and Early Bronze Age Knossos’ in K. F. Ausserer, W. Börner, M. Goriany &  L. Karlhuber-Vöckl (eds), [Enter the Past] The E-way into the Four Dimensions of Cultural Heritage (CAA 03) - Computer Applications & Quantitative Methods in Archaeology Proceedings of the 31st Conference, Vienna, 8-12/4/2003, Oxford: Archaeopress: 304-307. [PDF]
 • Markos Katsianis, Spyros Tsipidis, Kostas Kotsakis, Alexandra Koussoulakou & Yannis Manolopoulos, 2006. ‘Integrating excavation recording, data management and object representation through GIS’ in W. Börner & S. Uhlirz (eds), CD-ROM proceedings of the International Congress “Cultural Heritage And New Technologies” Workshop 10 – Archäologie Und Computer, Vienna, 7-10/11/2005, Wien: Phoibos Verlag. [PDF]
 • Markos Katsianis, Spyros Tsipidis, Kostas Kotsakis & Alexandra Koussoulakou, A., 2008. ‘A 3D Digital Workflow for Archaeological Intra-Site Research Using GIS’ Journal of Archaeological Science 35.3: 655-667. [PDF]
 • Κώστας Κωτσάκης, Μάρκος Κατσιάνης & Σπύρος Τσιπίδης, 2007. ‘Ψηφιακή τεκμηρίωση αρχαιολογικών δεδομένων με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) στα Παλιάμπελα Κολινδρού’, Το Αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 19 (2005): 309-316. [PDF]

 

Από την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών της Αθήνας:

 • Kevin T. Glowacki & Natalia Vogeikoff-Brogan, 2011. ΣΤΕΓΑ: The Archaeology of Houses and Households in Ancient Crete, Hesperia Supplement 44, Princeton: American School of Classical Studies at Athens.

 

Από την Πέγκυ Ρίγγα:

 • Ηώς (Αφιέρωμα Κρήτη), περίοδος τρίτη, έτος 7ο, αριθμ. 76-85 (1964).

Απρίλιος 2012

Από το Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών:

 • Forsén, B. & Tikkala, E. (eds) 2011. Thesprotia Expedition II. Environment and Settlement Patterns, Helsinki: The Finnish Institute at Athens.

 

Από το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης:

 • Αδάμ-Βελένη, Π. & Τζαναβάρη, Κ. (επιμ.) 2011. Το Αρχαιολογικό 'Εργο στη Μακεδονία και στη Θράκη 22, 2008, Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

 

Από την Ηρώ Μαθιουδάκη:

 • Μαθιουδάκη, Α., 2010. Η ''Ηπειρωτική Πολύχρωμη'' Κεραμεική στην Ηπειρωτική Ελλάδα και το Αιγαίο (αδημοσίευτη Διδακτορική διατριβή, 2 τόμοι), Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

Από το Διαμαντή Παναγιωτόπουλο:

 • Pini, I. (ed.) 1992. Corpus der Minoischen und Mykenischen Siegel, Band V Suppl. 1A. Ӓgina - Korinth, Berlin: Gebr. Mann Verlag.
 • Pini, I. (ed.) 1993. Corpus der Minoischen und Mykenischen Siegel, Band V Suppl. 1B. Lamia - Zakynthos und Weitere Länder des Ostmittelmeerraums, Berlin: Gebr. Mann Verlag.
 • Dakoronia, P., Deger-Jalkotzy, S. & Sakellariou, A. (eds) 1996. Corpus der Minoischen und Mykenischen Siegel, Band V Suppl. 2. Die Siegel aus der Nekropole von Elatia-Alonaki, Berlin: Gebr. Mann Verlag.
 • Kenna, V.E.G. & Thomas, E. (eds) 1974. Corpus der Minoischen und Mykenischen Siegel, Band XIII. Nordamerika II, Kleinere Sammlungen, Berlin: Gebr. Mann Verlag.
 • Van Effentere, H. & M. (eds) 1972. Corpus der Minoischen und Mykenischen Siegel, Band IX. Cabinet de Medailles de la Bibliotheque Nationale  Paris, Berlin: Gebr. Mann Verlag.
 • Kenna, V.E.G. (ed.) 1967. Corpus der Minoischen und Mykenischen Siegel, Band VII. Die Englischen Museen II, Berlin: Gebr. Mann Verlag.

Μάρτιος 2012

Στην μνήμη της Patricia Peat Dusendschon:

 • Αρχαιολογικά Ανάλεκτα Αθηνών IV:1 (1971).
 • Αρχαιολογικά Ανάλεκτα Αθηνών IV:2 (1971).
 • Mingazzini, P., 1969. Greek Pottery Painting, London: Hamlyn Publishing.
 • Bean, G.E., 1971. Turkey beyond the Maeander, London: John Murray.
 • Akurgal, E., 1968. The Birth of the Greek Art. The Mediterranean and the Near East, London: Methuen & Co.
 • Petrakos, V., 1974. The Amphiareion of Oropos, Athens: Esperos Editions.
 • Θεοχάρης, Δ., 1972. Οδηγός Μουσείου Βόλου, Αθήνα: Εταιρεία Θεσσαλικών Μελετών.
 • Demargne, P., 1964. The Birth of the Greek Art, New York: Golden Press.
 • Willets, R.F., 1969. Everyday Life in Ancient Crete, London/New York.
 • Baumann, H., 1967. Lion Gate and Labyrinth, London: Oxford University Press.
 • Folsom, R.S., 1967. Handbook of Greek Pottery. A Guide for Amateurs, London: Faber & Faber.
 • Biancofiore, F., 1967. Civilta Micenea nell’ Italia Meridionale, Roma: Edizioni Dell’ Ateneo.
 • Hawkes, J., 1972. Dawn of the Gods, London: Sphere Books.
 • Popham, M.R. & Sackett, L.H., 1968. Excavations at Lefkandi, Euboea, 1964-66, A Preliminary Report, London: British School at Athens.
 • Μυλωνάς, Γ.Ε., 1972. Το Θρησκευτικόν Κέντρον των Μυκηνών [Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών τομ. 33], Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών.
 • Liddell, R., 1954. Aegean Greece, London: Jonathan Cape.
 • Marinatos, S., 1968. Excavations at Thera, First Preliminary Report (1967 Season), Athens.
 • Marinatos, S., 1969. Excavations at Thera II (1968 Season), Athens.
 • Marinatos, S., 1970. Excavations at Thera III (1969 Season), Athens.
 • Marinatos, S., 1971. Excavations at Thera IV (1970 Season), Athens.
 • Marinatos, S., 1972. Excavations at Thera V (1971 Season), Athens.
 • Blegen, C.W. & Rawson, M., 1967. Το Ανάκτορο του Νέστορος. Σύντομος Οδηγός, Αθήνα: Γεν. Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεως.
 • Alexiou, S., 1969. Minoan Civilization, Herakleion: Spyros Alexiou Sons.
 • Archaeology 14:1 (1961).
 • Archaeology 21:4 (1968).
 • Archaeology 23:4 (1970.
 • Archaeology 24:1 (1971).
 • Archaeology 25:1 (1972).
 • Archaeology 25: 3 (1972).
 • Luce, J.V., 1969. The End of Atlantis. New Light on an Old Legend, London: Thames & Hudson.
 • Scully, V., 1979. The Earth, the Temple and the Gods. Greek Sacred Architecture, New Haven/London: Yale University Press.
 • Griffo, P. & Von Matt, L., 1968. Gela. The Ancient Greeks in Sicily, Genoa: Stringa Editore.

 

Από την Olga Krzyszkowska:

 • Krzyszkowska, O., 2005. Aegean Seals. An Introduction [BICS Suppl. 85], London: University of London.

 

Από τον Διαμαντή Παναγιωτόπουλο:

 • Guttandin, T., Panagiotopoulos, D., Pflug, H. & Plath, G., 2011. Inseln der Winde. Die Maritime Kultur der Bronzeeitlichen Ӓgäis, Berlin: Institut für Klassische Archäologie der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg.

 

Από την Εταιρεία Μελετών Μυκηναϊκής Αχαΐας:

 • Μόσχος, Ι., 2007. Οι Μυκηναίοι στην Αχαΐα [Φαίδιμος 1], Πάτρα: Εταιρεία Μελετών Μυκηναϊκής Αχαΐας.
 • Χριστακοπούλου, Γ., 2010. Μυκηναϊκό Νεκροταφείο Μιτόπολης Αχαΐας [Φαίδιμος 2], Πάτρα: Εταιρεία Μελετών Μυκηναϊκής Αχαΐας.
 • Rizio, A., 2011. Μυκηναϊκοί Οικισμοί Αχαΐας [Φαίδιμος 3], Πάτρα: Εταιρεία Μελετών Μυκηναϊκής Αχαΐας.
 • Κολώνας, Λ., 2009. Τείχος Δυμαίων, Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού.
 • Kolonas, L., 2009. Teichos Dymaion, Athens: Ministry of Culture.
 • Κολώνας, Λ., 2009. Βούντενη, μια Σημαντική Εγκατάσταση της Μυκηναϊκής Αχαΐας, Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού.
 • Kolonas, L., 2009. Voudeni. An Important Site of Mycenaean Achaia, Athens: Ministry of Culture.
 • Κολώνας, Λ., 2009. Δίκτυο Επισκέψιμων Μυκηναϊκών Οικισμών και Νεκροταφείων Επαρχίας Πατρών. Χαλανδρίτσα, Καταρράκτης, Μιτόπολη, Σπαλιαρέϊκα, Ελαιοχώρι, Πόρτες, Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού.
 • Kolonas, L., 2009. Network of Visitable Mycenaean Settlements and Cemeteries in the Prefecture of Patras. Chalandritsa, Katarraktis, Mitopoli, Spaliareika, Elaiochorion, Portes, Athens: Ministry of Culture.

 

Από την Stephanie L. Budin:

 • Budin, S.L., 2010. Review of K. Kopaka (ed.), Fylo: Engendering Prehistoric ‘Stratigraphies’ in the Aegean and the Mediterranean (Liège 2009), Classical Bulletin 85.2: 145-149. [PDF]
 • Budin, S.L., 2011. Review of N. Marinatos, Minoan Kingship and the Solar Goddess. A Near Eastern Koine (Chicago 2010), Classical Review 61.2: 576-578. [PDF]