ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΔΩΡΕΕΣ

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους δωρητές για την υποστήριξή τους.
Συγκεκριμένα τα παράκατω χρηματικά ποσά και δημοσιεύματα δόθηκαν:

 

2014

  • Από το Ινστιτούτο Κλασικών Σπουδών (UCL) το ποσό των 650 Ευρώ.
  • 52 δημοσιεύσεις (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) (βλ. την ενότητα Δωρεές Βιβλίων και Ανατύπων).

2013

  • Από το Ινστιτούτο Κλασικών Σπουδών (UCL) το ποσό των 450 Ευρώ.
  • Από το Nορβηγικό Ινστιτούτο Αθηνών (Det Norske Institutt I Athen) το ποσό των 500 Ευρώ.
  • 41 δημοσιεύσεις (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) (βλ. την ενότητα Δωρεές Βιβλίων και Ανατύπων).

2012

  • Από το Ινστιτούτο Κλασικών Σπουδών (UCL) το ποσό των 300 Ευρώ.
  • 159 δημοσιεύσεις (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) (βλ. την ενότητα Δωρεές Βιβλίων και Ανατύπων).

2011

  • Από το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου το ποσό των 4000 Ευρώ για τη δημιουργία της διαδικτυακής ενότητας: Φωτοθήκη.
  • Από το Ινστιτούτο Κλασικών Σπουδών (UCL) το ποσό των 150 Ευρώ. 
  • 162 δημοσιεύσεις (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) (βλ. την ενότητα Δωρεές Βιβλίων και Ανατύπων).

2010

2009