ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ & ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Πρόγραμμα επισκέψεων σε χώρους προϊστορικού ενδιαφέροντος

 

Με μεγάλη χαρά σας ενημερώνουμε ότι ο Αιγεύς ξεκινάει ένα πρόγραμμα επισκέψεων σε χώρους που άπτονται των ενδιαφερόντων της Εταιρείας μας. Οι επισκέψεις θα γίνονται σε συνεργασία με ανασκαφείς, ερευνητές, συντηρητές ή μουσειολόγους, πολλοί εκ των οποίων θα είναι μέλη του Αιγέα, καθώς και με άλλους φορείς (ξένες αρχαιολογικές σχολές, Εφορείες του Υπουργείου Πολιτισμού, μουσεία, σωματεία ή αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες με συναφές αντικείμενο, επιστημονικά ιδρύματα, κτλ.).

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επισκέψεις σε χώρους σύγχρονων ανασκαφών, εργαστηρίων, αποθηκών, μουσείων, και εκθέσεων, ενώ οι ξεναγήσεις θα πραγματοποιούνται από τους διευθύνοντες των προγραμμάτων ή άλλους άμεσα εμπλεκόμενους ερευνητές. Κάποιες επισκέψεις προβλέπονται, επίσης, να διοργανώνονται και στο εξωτερικό για τα μέλη μας που ζουν εκτός Ελλάδας. Στα πλαίσια της δράσης, τα μέλη του Αιγέα θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν χώρους που ενδεχομένως δεν έχουν δει ποτέ ή που είναι κλειστοί για το ευρύ κοινό, και να δουν από κοντά αδημοσίευτο υλικό.

Κύριος σκοπός των επισκέψεων είναι να δοθεί στα μέλη του Αιγέα η δυνατότητα να γνωρίσουν τους διευθυντές ή άλλους αρχαιολόγους των συγκεκριμένων προγραμμάτων, να έρθουν σε επαφή με τα ευρήματα και τις μεθόδους προσέγγισης αυτών, και να ανταλλάξουν σκέψεις και εμπειρίες μέσα από μια εποικοδομητική συζήτηση. Θεωρούμε πως μια τέτοια ανάδραση μεταξύ συναδέλφων είναι προς όφελος όχι μόνο των επισκεπτών αλλά και των ίδιων των ανασκαφέων, ερευνητών, ή διευθυντών προγραμμάτων.

Αν διευθύνετε ή συμμετέχετε σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα προϊστορικού ενδιαφέροντος και σας ενδιαφέρει μια τέτοια δραστηριότητα ''ανοιχτής πόρτας'', παρακαλούμε να έλθετε σε επαφή με την ομάδα του Αιγέα για τον προγραμματισμό κάποιας μελλοντικής επίσκεψης.