ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ & ΕΡΓΑΣΙΑ

P.M. Warren Visiting Professorship in Aegean Prehistory

Προθεσμία: 14 Φεβρουαρίου 2017

Founded in 2004, the Institute of Greece, Rome, and the Classical Tradition (University of Bristol) promotes research in many fields, including history, archaeology, literary studies, art history, and philosophy, and has a particular focus on research that explores the links between ancient and modern.

The Norwegian Institute at Athens Travel Stipend 2017

Προθεσμία: 01 Φεβρουαρίου 2017

The Norwegian Institute at Athens awards 3-5 annual stipends of maximum 20,000 Norwegian Kroner (NOK) to support research related to the activities of the Institute in Greece and its wider eastern Mediterranean context. Researchers of all nationalities in the fields of archaeology, classical studies, history of art, history, philosophy and other humanities and social sciences are eligible to apply.

The Robin Hägg Memorial Fund

Προθεσμία: 31 Ιανουαρίου 2017

The Robin Hägg Memorial Fund is pleased to offer a grant of 1,500 € to a post-doctoral scholar working in the field of Aegean prehistory who wishes to conduct research in Greece. Candidates from all countries who have completed their doctorate within the past eight years and are under forty years of age are eligible to apply. Applications must be received by e-mail no later than 31 January 2017.

Michael Ventris Memorial Fund for Mycenaean Studies 2017

Προθεσμία: 01 Φεβρουαρίου 2017

The Michael Ventris Memorial Fund was founded in 1957 in appreciation of his contribution to the fields of Mycenaean civilization and architecture. The Trustees of the Fund offer an annual award of up to £2,500 to a junior scholar for research into Mycenaean studies or kindred subjects: (1) Linear B and other Bronze Age scripts of the Aegean and Cyprus, and their historical and cultural connections and (2) all other aspects of the Bronze Age of the Aegean and Cyprus. It is intended that the Award should support a specific project, which may be part of a continuing programme of post-doctoral research.

INSTAP Grants

Προθεσμία: 01 Νοεμβρίου 2017

The Institute for Aegean Prehistory (INSTAP) provides many grants on the field of Aegean prehistoric archaeology every year. The deadline of most of the grants is 1 November each year.

IKY - Ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών

Προθεσμία: 06 Οκτωβρίου 2016

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει πρόγραμμα υποτροφιών συνολικά διακοσίων ογδόντα εννέα (289) θέσεων σε τρεις (3) επιστημονικούς τομείς, με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα, χρονικής διάρκειας το ανώτερο έως 24 διαδοχικούς μήνες.

The Mediterranean Archaeological Trust

Προθεσμία: 31 Ιανουαρίου 2017

The Mediterranean Archaeological Trust, set up in 1959 for the promotion of the study of archaeology, invites applications for grants, made on a competitive basis, for expenses in 2016-17, in the preparation for final publication of material from archaeological excavation or fieldwork in the Mediterranean world, excluding subventions to publishers or publication of material not from a specific excavation, or in symposia.

BSA fellowships and grants

Προθεσμία: 30 Ιουνίου 2017

Κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς η Βρετανική Σχολή Αθηνών προσφέρει μια σειρά βραβείων και υποτροφιών υποστηρίζοντας την έρευνα που αφορά σε όλα τα στάδια της ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας.