ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ & ΕΡΓΑΣΙΑ

Fulbright Greece: προκήρυξη υποτρoφιών για Έλληνες

Προθεσμία: 01 Αύγουστου 2017

The Fulbright Awards Program is the only organization that offers scholarships for academic work in any subject, at any accredited U.S. university/institution. Candidates choose and apply to US university departments/institutions directly and independently.

However, Fulbright is much more than a scholarship – we offer scholars the opportunity to have a transformative cultural and academic experience and provide unrivaled support both during and after their Fulbright year. While a Fulbright Award covers part of the costs, the benefits do not end there. Receiving a Fulbright Award opens many doors and provides unparalleled global networking opportunities.

National and US based review committees appointed by the Fulbright Foundation in Greece and the Foundation's Board of Directors select the grantees on the basis of their academic excellence, educational and professional achievement, civic engagement, leadership potential and character.

Πληροφορίες