ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ & ΕΡΓΑΣΙΑ

INSTAP Grants

Προθεσμία: 01 Νοεμβρίου 2017

The Institute for Aegean Prehistory (INSTAP) provides many grants on the field of Aegean prehistoric archaeology  each year.

The Institute for Aegean Prehistory (INSTAP) was established as a non-profit organization (501K) in the United States in 1982. The goal of INSTAP's grant program is to promote knowledge of the Aegean region, and to support archaeological fieldwork and research in that area in the chronological span of the Paleolithic through to the 8th century B.C. To that end, INSTAP has awarded more than 3000 grants to individual scholars and organizations from more than 15 countries.

Περισσότερες πληροφορίες