ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ

Mycenaean lapidary craftsmanship: the manufacturing process of stone vases

, The Annual of the British School at Athens 110 (2015): 121-146

Το πρώτο σημαντικό σύνολο λίθινων αγγείων, λεπτομερώς σχεδιασμένων και περίτεχνων, ανακαλύφθηκε στην ελλαδική ηπειρωτική χώρα, στους λακκοειδείς τάφους των Μυκηνών (Μεσοελλαδική ΙΙΙ - Υστεροελλαδική Ι), και η προέλευση των περισσοτέρων είναι, με βεβαιότητα, μινωική.

Adornment, ritual and identity: Inscribed Minoan jewellery

, The Annual of the British School at Athens 110 (2015): 51-70

Στο προκείμενο άρθρο, εξετάζουμε εκ νέου επιλεγμένα ενεπίγραφα Μινωικά κοσμήματα αντικείμενα υπό το φως του διαρκώς αυξανόμενου αριθμού μελετών με επίκεντρο την ανατολική Μεσογειακή τέχνη του κοσμήματος και της σημασίας της.

‘…daß es keinen so gelehrten und tüchtigen Mann gibt als Sie’: The Heinrich Schliemann-Wilhelm Dörpfeld correspondance, 1879-1890

, Mitteleilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Athenische Mitteilungen 125 (2010) [2013]: 257-308

Προηγούμενες μελέτες για τη σχέση μεταξύ του Wilhelm Dörpfeld και του Heinrich Schliemann, καθώς επίσης και της επίδρασης που ασκούσε ο ένας στον άλλον, είχαν βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στις εκδόσεις του Ernst Meyer (το Briefwechsel II περιέχει μόνο επτά γράμματα από τον Dörpfeld και οκτώ από τον Schliemann), σε αναφορές που περιλαμβάνονται στην έκδοση των Herrmann - Maaß για την αλληλογραφία μεταξύ των Schliemann και Virchow, και σε κάποιες επιστολές του Dörpfeld στον πεθερό του Friedrich Adler (αρχείο Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, Βερολίνο).

Der ‘Heilige Baum’ und Kultkontinuität im Heraion von Samos

, Mitteleilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Athenische Mitteilungen 125 (2010) [2013]: 99-117

Το αμφιλεγόμενο «ιερό δέντρο» στο Ηραίο της Σάμου, το οποίο σύμφωνα με τον H. Walter αποτελούσε λατρευτικό δέντρο ήδη από την Εποχή του Χαλκού που οριοθετεί τις απαρχές του ιερού, ενώ σύμφωνα με τον Η. Kienast ένα δέντρο που είχε φυτρώσει τυχαία κατά τους αρχαϊκούς χρόνους, αποτέλεσε το 2009 για τρίτη φορά αντικείμενο ανασκαφής.

I vasi con marchio a rivielo da Haghia Triada protopalaziale

, Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente XC (2013) [2015]: 159-173

Το άρθρο αυτό έχει ως αντικείμενο μια ομάδα πρωτοανακτορικών αγγείων (MM IB - MM IIB), τα οποία βρέθηκαν στο χώρο της Αγίας Τριάδας και φέρουν ένα σφράγισμα κάτω από τη βάση.

On the architecture of the Toumba building at Lefkandi

, The Annual of the British School at Athens 110 (2015): 203-212

Το κτήριο στην Τούμπα, στο Λευκαντί, είναι μοναδικό εξαιτίας της χρονολόγησης και την τοποθεσίας του. Τα υπολείμματα του μνημείου είναι σημαντικά εξαιτίας του μεγέθους και της περίτεχνης κατασκευής, και επίσης εξαιτίας του τρόπου που έχει ανασυσταθεί και ερμηνευθεί ως προστάδιο του ελληνικού περίπτερου ναού.