ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ

Κουτάλες και κουτάλια από το νεολιθικό οικισμό της Θέρμης στην Κεντρική Μακεδονία

, Στο Π. Αδάμ-Βελένη & Κ. Τζαναβάρη (επιμ.), Δινήεσσα: τιμητικός τόμος για την Κατερίνα Ρωμιοπούλου (Θεσσαλονίκη 2012): 25-33

Η κατασκευή κεραμικών σκευών κατά τη νεολιθική εποχή έχει διαπιστωθεί ότι έχει κατακτήσει ένα πολύ υψηλό τεχνολογικό επίπεδο, το οποίο όχι μόνο ανταποκρίνεται στις διατροφικές ανάγκες των ανθρώπων αυτής της εποχής, αλλά και στις σύνθετες κοινωνικές σχέσεις που αναπτύσσονται σε κάθε οικισμό.

Transformers Energize! Aegean Bronze Age rhyta in moments of transformation

, In A. Bokern & C. Rowan (eds), Embodying Value? The Transformation of Objects in and from the Ancient World (Oxford 2014): 35-51

This paper examines the well-known Bronze Age Aegean vessel type of rhyta as agents of transfer and transformation. A series of ‘moments’ presents the variety of contexts in which rhyta occur, including as transformers of content, as part of ritual processes and geographical movements.

Berit Wells in Memoriam

, Opuscula 7 (2014), 150-152

The following section honours our colleague, teacher, and friend, Berit Wells. The contributions were originally to be included in a Festschrift, which we wished to present to Berit on her 67th birthday. Sadly, Berit lost her battle against cancer before we could finish the volume.

Dairy Queen. Churns and milk products in the Aegean Bronze Age

, Opuscula 7 (2014), 205-222

This article assembles examples of an unusual vessel found in domestic contexts of the Early Bronze Age around the Aegean and in che East-ern Mediterranean. Identified as a “barrel vessel” by the excavators of Troy, Lesbos (Thermi), Lemnos (Poliochni), and various sites in the Chalkidike, the shape finds its best parallels in containers identified as churns in the Chalcolithic Levant, and related vessels from the Eneolithic Balkans.

A note on domestic vs communal grain storage in the Early Helladic period

, Opuscula 7 (2014), 223-239

This paper sets out to propose an alternative model of economic management at settlements of Early Helladic I-II date, where evidence of socioeconomic hierarchies is not prominent in the archaeological material. It is suggested here that the remains of certain original structures within the boundaries of settlements were once granaries which served the whole community.

The Middle-Late Neolithic transition at Kouphovono

, Annual of the British School at Athens 109 (2014), 65-95

The site of Kouphovouno, just south of Sparta, is one of the main Neolithic sites in Laconia. It was first settled in the Middle Neolithic period and developed into a large village with remains occupying some 4–5 hectares. A joint team from the British School at Athens and the Ecole française d'Athènes carried out excavations at the site in 2001–6.

A newly discovered Minoan faience plaque from the Knossos town mosaic in the Bristol City Museum and Art Gallery: A technological insight

, Annual of the British School at Athens 109 (2014), 97-110

This article presents the curatorial context of a newly discovered fragment of Minoan faience, now in the Bristol City Museum and Art Gallery (BCMAG), and the technological study conducted on this piece at the British Museum. It also discusses the British Museum study of comparable fragments, now in the Ashmolean Museum, belonging to the Town Mosaic from Knossos, an important and unique find brought to light during Sir Arthur Evans's excavations of the ‘Palace of Minos’ at the beginning of the twentieth century.

The practice of bird hunting in the Aegean of the second millennium BC: An investigation

, Annual of the British School at Athens 109 (2014), 111-128

Among the hunting scenes that the Aegean iconography of the second millennium bc offers us, representations related to bird hunting seem to be absent. Newer information has emerged, however, from the restoration of the frescoes from Xeste 3 in the Late Cycladic I / Late Minoan IA settlement of Akrotiri on Thera. On the first floor of Xeste 3, a community sanctuary whose function has been connected with initiation rites, the Great Goddess of Nature (the Potnia) was depicted appearing among young crocus gatherers, possibly during a religious festival related to the regeneration of nature.

Finds of the Geometric period in the Mycenaean cemetery at Agios Vasileios, Chalandritsa, Achaea

, Annual of the British School at Athens 109 (2014), 129-157

This paper presents evidence for the later (mostly Geometric) use of the Μycenaean cemetery at Agios Vasileios, Chalandritsa, at the eastern side of the Pharai plain, 20 km south-east of Patras. This evidence comprises surface material and a burial in the dromos of Tomb 17 (with a preliminary analysis of the human skeletal remains), plus finds from the tomb chamber, and finds from the chamber of Tomb 24.

Sea surface radiocarbon reservoir age changes in the Aegean sea from about 11,200 BP to present

, Radiocarbon 57.3 (2015), 493-505

Archaeological excavations in two coastal sites of Greece, Ftelia on Mykonos and Cyclops Cave on Youra, have provided suitable material (charcoal/marine mollusk shell paired samples deposited simultaneously in undisturbed anthropogenic layers) to estimate regional changes of the sea surface radiocarbon reservoir effect (ΔR) in the Aegean Sea.

Bridging the gaps in tree-ring records: Creating a high-resolution dendrochronological network for Southeastern Europe

, Radiocarbon 56.4 (2014), 39-50

Dendrochronological research in North-Central Europe and the East Mediterranean has produced networks of long regional oak (Quercus sp.) reference chronologies that have been instrumental in dating, provenancing, and paleoclimate research applications. However, until now these two important tree-ring networks have not been successfully linked.

Potential for a new multimillennial tree-ring chronology from subfossil Balkan river oaks

, Radiocarbon 56.4 (2014), 51-59

A total of 272 oak (Quercus sp.) samples have been collected from large subfossil trees dredged from sediment deposited by the Sava and various tributary rivers in the Zagreb region of northwestern Croatia, and in northern Bosnia and Herzegovina. Measurement series of tree-ring widths from these samples produced 12 groups, totaling 3456 years of floating tree-ring chronologies spread through the last ca. 8000 years.