ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΝΕΕΣ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

Mätthaus, H., 2012. Review of V. Karageorghis, Cypriote Antiquities in the Phylactou Collection (Nicosia 2010) & V. Karageorghis, Ancient Cypriote Art in the Leto and Costakis Severis Collection [Second edition with Supplement] (Nicosia 2010), Gnomon 84.3: 284-286.