ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΝΕΕΣ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

Ruppenstein, F., 2009. Review of M. Xagoraki-Greissner, Die geometrische Nekropole von Merenda. Die Funde aus der Grabung von I. Papadimitriou 1960-1961 (Dettelbach 2005), Gnomon 81: 241-245.