ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΝΕΕΣ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

Matthäus, H., 2009. Review of B. Kling & J. Muhly, Joan du Plat Taylor’s Excavations at the Late Bronze Age Mining Settlement at Apliki, Karamallos, Cyprus. Part I (Sävedalen 2007), Gnomon 81: 378-379.