ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΝΕΕΣ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

Hitchcock, L., 2010. Review of N. Stampolidis & V. Karageorghis (eds), Sea routes … Interconnections in the Mediterranean 16th-6th BC (Athens 2003), Ancient West and East 9: 387-389.