ΤΕΤΑΡΤΗ 22.11.2017

ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

  • A +
  • A
  • - A

ΛΕΞΗ ΚΛΕΙΔΙ: Italy

Ceramica geometrica greca, nel Museo Archeologico Nationale di Firenze

Firenze 2012

Στην ενότητα: Nέα Βιβλία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Consumption and Production of Greek Pottery in the Sibaritide during the 8th century BC

2013

Στην ενότητα: Νέα Άρθρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Exchange Networks and Local Transformations. Interaction and local change in Europe and the Mediterranean from the Bronze Age to the Iron Age

Oxford & Oakville 2013

Στην ενότητα: Nέα Βιβλία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Exotica in the Prehistoric Mediterranean

Oxford & Oakville 2011

Στην ενότητα: Nέα Βιβλία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Fundorte von Keramik ägäischen Typs in Italien

Bonn 2013

Στην ενότητα: Nέα Βιβλία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Interaction and acculturation: The Aegean and the central Mediterranean in the Late Bronze Age

2011

Στην ενότητα: Νέα Άρθρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Italo-Mycenaean Pottery: The Archaeological and Archaeometric Dimensions

Ρώμη 2014

Στην ενότητα: Nέα Βιβλία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Italo-Mycenaean Pottery: The Archaeological and Archaeometric Dimensions

Ρώμη 2014

Στην ενότητα: Nέα Βιβλία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Local and Global Perspectives on Mobility in the Eastern Mediterranean

Αθήνα 2016

Στην ενότητα: Nέα Βιβλία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Sailing the Wine-Dark Sea: International trade and the Late Bronze Age Aegean

Oxford 2009

Στην ενότητα: Nέα Βιβλία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

The Seascape in Aegean Prehistory

Αθήνα 2011 (Μάρτιος)

Στην ενότητα: Nέα Βιβλία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

The ‘Mycenaeans’ in the central Mediterranean: a comparison between the Adriatic and the Tyrrhenian seaways

2009

Στην ενότητα: Νέα Άρθρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Φιλική Συναυλία. Studies in Mediterranean Archaeology for Mario Benzi

Oxford 2013

Στην ενότητα: Nέα Βιβλία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ