ΤΡΙΤΗ 21.11.2017

ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

  • A +
  • A
  • - A

ΛΕΞΗ ΚΛΕΙΔΙ: Tools

A possible Palaeolithic hand axe from Cyprus

2016

Στην ενότητα: Νέα Άρθρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Les techniques de fonderie en Crète minoenne et mycénienne. I. Les outils de fondeur

2014

Στην ενότητα: Νέα Άρθρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

L’Acropoli di Atene durante il Neolitico Finale e il Bronzo Antico. Lo studio ex novo dei ritrovamenti dello scavo Levi sul pendio Sud: rapporto preliminare

2016

Στην ενότητα: Νέα Άρθρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Making the Lion Gate Relief at Mycenae: Tool Marks and Foreign Influence

2014

Στην ενότητα: Νέα Άρθρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Mycenaean shipwright tool kit: its reconstruction and evaluation

2012

Στην ενότητα: Νέα Άρθρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

The Minoan Double Axe. An experimental study of production and use

Oxford 2011

Στην ενότητα: Nέα Βιβλία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Tools, Textiles and Contexts. Investigating Textile Production in the Aegean and Eastern Mediterranean Bronze Age

Oxford & Philadelphia 2015

Στην ενότητα: Nέα Βιβλία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

1 ΣΧΟΛΙΟ

Η μεταλλοτεχνία της Ύστερης Εποχής του Χαλκού στην Ήπειρο: Οι θησαυροί και τα εργαλεία

Ελλάδα

Στην ενότητα: Διατριβές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πειραματική αρχαιολογία: Γενικές κατευθύνσεις, εφαρμογή στη μελέτη των προϊστορικών εργαλείων

2013

Στην ενότητα: Νέα Άρθρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Γεωμετρικό Νεκροταφείο της Έλτυνας

Ηράκλειο 2010

Στην ενότητα: Nέα Βιβλία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ