ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Early Minoan II House at Vasiliki (After Trans. Penn. Univ., II, 112)

<p>
	J. Pendlebury, <em>The Archaeology of Crete</em> (1939), fig. 5</p>
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

Τίτλος: The archaeology of Crete: an introduction

Συγγραφέας: John D. Pendlebury

Έτος δημοσίευσης: 1939

Πόλη: London

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Αριθμός εικόνας: 5

Σελίδα: 62

Διαστάσεις (σε cm): 6,5 x 5,8

ΑΛΛΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ