ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Festung Hag. Georgios (Neu-Nerikos) und die Halbinsel Plagia.

<p>
	W. Dörpfeld, <em>Alt-Ithaka</em> (1927), vol. II,  pl. 10</p>
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

Τίτλος: Alt-Ithaka: ein Beitrag zur Homer-Frage. Studien und Ausgrabungen auf der Insel Leukas-Ithaka (vol. 2)

Συγγραφέας: Wilhelm Dörpfeld

Έτος δημοσίευσης: 1927

Πόλη: München-Gräfelfing

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Διαστάσεις (σε cm): 19,4 x 12,4

ΑΛΛΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ