ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Knossos, Middle Minoan III Fresco of Dolphins from the Queen’s Megaron

<p>
	J. Pendlebury, <em>The Archaeology of Crete</em> (1939), pl. XΧV2</p>
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

Τίτλος: The archaeology of Crete: an introduction

Συγγραφέας: John D. Pendlebury

Έτος δημοσίευσης: 1939

Πόλη: London

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Διαστάσεις (σε cm): 9 x 6,1

ΑΛΛΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ