ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Kupferne Waffen und Werkzeuge aus den R-Gräbern. 1. Schwert R5; 2. Schwert R9; 3. Degen R7; 4. u. 5. Dolchreste R2a; 6. Dolch R7; 7. Dolch R9; 8. Dolch R5; 9. Dolch R2a; 10. u. 11. Plättchen R1 und 4a; 12. Haken R16; 13. u. 14. Stifte R16 und 10a.

<p>
	W. Dörpfeld, <em>Alt-Ithaka</em> (1927), vol. II,  pl. 62</p>
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

Τίτλος: Alt-Ithaka: ein Beitrag zur Homer-Frage. Studien und Ausgrabungen auf der Insel Leukas-Ithaka (vol. 2)

Συγγραφέας: Wilhelm Dörpfeld

Έτος δημοσίευσης: 1927

Πόλη: München-Gräfelfing

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Διαστάσεις (σε cm): 18,8 x 13,4

ΑΛΛΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ