ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Middle Minoan II Hieroglyphic Script (from P. of M., I, Figs 212 and 214)

<p>
	J. Pendlebury, <em>The Archaeology of Crete</em> (1939), fig. 24</p>
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

Τίτλος: The archaeology of Crete: an introduction

Συγγραφέας: John D. Pendlebury

Έτος δημοσίευσης: 1939

Πόλη: London

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Αριθμός εικόνας: 24

Σελίδα: 141

Διαστάσεις (σε cm): 12 x 9,3

ΑΛΛΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ