ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Tomb Group from Abydos in Egypt Containing a Middle Minoan II Vase. (Ashmolean Museum, Oxford)

<p>
	J. Pendlebury, <em>The Archaeology of Crete</em> (1939), pl. XΧI2</p>
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

Τίτλος: The archaeology of Crete: an introduction

Συγγραφέας: John D. Pendlebury

Έτος δημοσίευσης: 1939

Πόλη: London

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Διαστάσεις (σε cm): 9,5 x 6,5

ΑΛΛΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ