ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ +

Αιγεύς Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Ton­gefäße und Knopfscheibe aus Familiengrab F. 1. Grab 10; 2. Grab 4; 3. Grab 1.

<p>
	W. Dörpfeld, <em>Alt-Ithaka</em> (1927), vol. II,  pl. 74b</p>
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

Τίτλος: Alt-Ithaka: ein Beitrag zur Homer-Frage. Studien und Ausgrabungen auf der Insel Leukas-Ithaka (vol. 2)

Συγγραφέας: Wilhelm Dörpfeld

Έτος δημοσίευσης: 1927

Πόλη: München-Gräfelfing

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Διαστάσεις (σε cm): 8,9 x 6,5

ΑΛΛΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ